La sostenibilitat és un nou engany? Energies renovables sí, però de qualsevol manera no. Reduir, reutilitzar, reciclar, reparar i recuperar.

La defensa de la llengua, pal de paller d’un país, es feina de tots. Ens hi hem d’esforçar i no fer marxa enrere com alguns voldrien.