Ja es pot consultar el cens per a les eleccions al Parlament del 12 de maig

26/03/2024 - 12:09h

Al web de l’Ajuntament de Vilafranca es pot comprovar, amb el DNI, si una persona està inscrita i on ha de votar

Fins l’1 d’abril es poden consultar les llistes del cens electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig.
Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana, situada en els baixos de la Casa de la Vila). Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir i s’ha d’utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament. Al web de l’Ajuntament de Vilafranca també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca és inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, mitjançant la introducció del seu número de DNI.
La resta de dates del calendari electoral es completa amb el de les persones que vulguin emetre el seu vot per correu, un termini de sol·licitud que ja està actiu i finalitza el 2 de maig.
La documentació que envia l’Oficina del Cens Electoral arribarà per correu certificat al domicili indicat entre el 22 d’abril i el 5 de maig.


La documentació que envia l’Oficina del Cens Electoral arribarà per correu certificat al domicili indicat entre el 22 d’abril i el 5 de maig. El sobre inclou el certificat d’inscripció al cens, una butlleta de votació de cada candidatura, un sobre de votació, un sobre adreçat al president de la mesa on us correspon de votar i un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir per a votar. Aquesta comunicació s’ha de rebre personalment. En el cas de no trobar-se al domicili, s’haurà d’anar a recollir la documentació a l’oficina de correus corresponent. Un cop recollida tota la documentació i decidit el vot, s’ha d’introduir al sobre electoral i enviar-lo per correu certificat a la mesa electoral que pertoca. Aquest enviament no necessita segell i es pot fer entre el 22 d’abril i el 8 de maig

També et pot interessar

Comentaris