Unió de Pagesos reclama als partits polítics la millora dels preus i mesures per la sequera

09/05/2024 - 15:31h

Demandes per després de les eleccions de diumenge

Unió de Pagesos, en roda de premsa a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) aquest matí, ha remarcat que reclama als partits polítics, que concorren a les eleccions catalanes del 12 de maig, que en la pròxima legislatura treballin per protegir la pagesia al mercat, baula més feble de la cadena alimentària, per exemple amb l’ampliació de la regulació dels contractes tipus perquè puguin ser homologats. En segon lloc, el sindicat reivindica una llei de gestió de la fauna cinegètica i també ha remarcat que cal revisar el Pla Especial de Sequera i negociar un ajut per al cost de les primes de l’assegurança per als riscos creats per la sequera.
 
Preus • Unió de Pagesos remarca que la pagesia catalana està desprotegida davant un mercat que és injust i no és transparent ni equitatiu a la cadena alimentària. Per això, planteja que cal l’ampliació de la regulació dels contractes tipus perquè les entitats representatives de la pagesia i dels següents graons de la cadena puguin instar l’homologació d’aquests contractes, ja sigui en el marc del Codi de bones pràctiques comercials a Catalunya o de la negociació directa entre les parts.
 
Entre altres, el sindicat també demana que el 2024 es faci efectiva la inclusió de tots els sectors i la integració ramadera a l’Observatori de preus agroalimentaris. Disposar d’un banc de dades permetria, entre altres, tenir referències de preus lligats a costos de producció i això és necessari per fer complir la Llei de la cadena alimentària i desencadenar mecanismes de crisi de la Unió Europea per donar suport a la pagesia davant pertorbacions del mercat.
 
D’altra banda, el sindicat insisteix que l’Administració catalana ha de dotar de recursos la inspecció i el control per assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat. Per uns costos assumibles, el sindicat proposa un seguit de mesures, com l’exempció dels vehicles agraris de l’impost del CO2 i el manteniment de l’exempció del cànon de l’aigua als ramaders.
 
Sequera • Unió de Pagesos considera imprescindible revisar l’actual Pla Especial de Sequera, per tal d’assegurar un tracte equitatiu de l’agricultura i la ramaderia, ajustat a la prelació d’usos respecte de la resta d’activitats econòmiques. El sindicat reclama un pla d’inversions en modernització de regadius i reutilització de l’aigua perquè la pagesia pugui acollir-s’hi sense posar en risc l’explotació.
 
Unió de Pagesos considera que el Govern de la Generalitat ha de negociar amb el Govern de l’Estat que s’asseguri, per a la pagesia professional, un ajut del 70% del cost de les primes de les assegurances agràries entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per als riscos derivats de la sequera el 2024 i següents.
 
Espais agraris protegits i productius • Unió de Pagesos reclama que es redacti o es liciti la redacció del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya. Aquest és un element clau per protegir l’activitat agrària en un país on les hectàrees agrícoles per habitant estan per sota de la mitjana europea i espanyola. I cal fer complir la Llei d’espais agraris de manera íntegra, això vol dir que tots els projectes incloguin l’anàlisi d’afectacions agràries.
 
El sindicat defensa un model energètic d’energies alternatives basat en l’autoconsum i el model de generació distributiva. També, un Pla d’estalvi energètic amb recomanacions per introduir millores a les explotacions.
 
Joves • Tal com va aprovar el Ple del Parlament, Unió de Pagesos deman un desplegament urgent de l’Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya. Això comporta l’actualització de les primes base i complementàries de la incorporació de joves, fons de terres i drets, finançament per als joves, aprenentatge previ, assessorament i mentoratge als joves que s’incorporen. També s’han d’utilitzar els fons europeus de desenvolupament rural per a la cooperació entre entrants i jubilats.
 
Pel que fa als ajuts directes de la PAC, el sindicat reclama una revisió del compliment dels requisits per a agricultor actiu, atès que beneficia qui no pertoca en detriment del relleu generacional i la consolidació de la pagesia professional. 
 
Desburocratització i serveis • El sindicat considera clau rebaixar l’excés de càrrega burocràtica, cal un desplegament satisfactori de l’Acord de treball per a la simplificació administrativa en el sector primari. El sindicat reclama que s’estableixi per llei la paritat real de serveis públics entre el món rural i la resta del país. El sindicat també proposa un seguit de mesures dissuasives per posar fre als robatoris al camp.
 
Gestió de la fauna • A instàncies del sindicat, el Govern actual ha adoptat un decret-llei de control de la sobrepoblació de fauna cinegètica. Per a Unió de Pagesos és una solució provisional i reivindica de cara a la pròxima legislatura una llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica perquè la responsabilitat de la gestió de les poblacions recaigui en l’Administració, ja que hi ha una davallada significativa de caçadors.
 

També et pot interessar

Comentaris