El ple del CCAP aprova un pressupost d’11’5 milions d’euros per al 2020

18/12/2019 - 15:39h

El darrer plenari de l’any aprova per unanimitat el rebuig a la instal·lació de la planta de fabricació d’aglomeràtic asfàltic a Pacs

El dijous 12 de desembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació d l’acta de la sessió anterior, es van presentar 5 propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda.

La primera, la ratificació del nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal va explicar que per determinar la composició sempre es tenen en compte els resultats de les últimes eleccions locals. Així doncs, es proposaven 3 alcaldes i alcaldesses de Junts x Catalunya, 2 d’Esquerra Republicana de Catalunya, 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 alcalde del Partit Popular i 1 alcalde de les candidatures independents. La composició de la Comissió Permanent es va ratificar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i el PSC-CP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Pel que fa a la segona proposta, l’aprovació de la novena modificació de crèdit del pressupost, Carles Morgades, president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, va explicar que calia incorporar majors ingressos procedents de la Generalitat i aprovar suplements de crèdit per a les noves partides de personal  creades per iniciar plans d’ocupació als ajuntaments i per comprar llicències de programes i material informàtic per al Consell Comarcal. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya, el PSC-CP i ERC, i amb l’abstenció de la CUP.

La tercera proposta era l’aprovació del conveni marc amb els ajuntaments de l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal en matèria d’Arquitectura i urbanisme, Enginyeria i Tecnologies de la informació. Xavier Luch, president del Consell Comarcal, va explicar que “fa molt de temps que hi estem treballant. La funció del Consell Comarcal és donar servei als ajuntaments; en aquest cas, posant a la seva disposició els perfils tècnics professionals que necessiten per evitar que hagin de convocar concursos per  feines per hores, que molt probablement quedarien deserts”. El conveni marc amb els ajuntaments es va aprovar per unanimitat.

La quarta proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de la modificació de diverses ordenances fiscals del Consell Comarcal. Carles Morgades va explicar que hi havia algunes ordenances en què es proposava actualitzar el redactat i/o s’ampliar l’oferta de serveis (serveis generals i expedició de documents, activitats i serveis de joventut, i servei de transport adaptat), unes altres ordenances en què s’aplicaven els increments derivats de la pujada salarial prevista per al personal per a l’any 2020 i/ de l’IPC (servei d’ajuda a domicili, prestació de serveis tècnics professionals) i, finalment, una ordenança en què s’ampliaven els beneficiaris i s’establien bonificacions (la que regula la cessió de carpes als ajuntaments). La proposta de modificació de les ordenances fiscals es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya i el PSC-CP, i amb l’abstenció d’ERC i la CUP.

La darrera proposta de l’Àrea era l’aprovació del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de corresponents a l’exercici 2020, del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Malgrat ser un pressupost amb un 90% d’ingressos finalistes, el vicepresident Carles Morgades va exposar els canvis més importants del pressupost del Consell Comarcal: un increment del 3,3 % en les partides de personal per atendre l’augment salarial pactat a nivell estatal entre Govern i sindicats, la incorporació de les partides corresponents a la prestació de serveis tècnics continuats als ajuntaments regulats pel conveni marc aprovat pel Ple, i les partides derivades de la participació del Consell Comarcal i els ajuntaments en el projecte FEDER “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, amb ingressos de la Unió Europea per un import de 3 MEUR aproximadament.

El pressupost consolidat (Consell Comarcal de l’Alt Penedès més Consorci de Promoció Turística del Penedès), per un import de 11,5 MEUR, es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Catalunya i el PSC-CP, l’abstenció del grup d’ERC i el vot en contra de la consellera de la CUP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, va començar el debat de la primera moció, presentada pel grup comarcal d’ERC, en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya. Pol Pagès, portaveu del grup, va explicar que “davant les amenaces del Govern espanyol per limitar mitjançant el Tribunal Constitucional la capacitat de diàleg del Parlament de Catalunya, nosaltres defensem que debatre no fa cap mal, sinó que és la base de la democràcia”. La moció reivindica el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, i dels membres del Ple del Consell Comarcal, a debatre sobre tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC i la CUP; el grup del PSC-CP no va votar.

Una segona moció conjunta de tots els grups comarcals, presentada pel procediment d’urgència, també va ser debatuda pel plenari comarcal: la moció de rebuig a la instal·lació d’una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic al terme municipal de Pacs del Penedès.

Mònica Hill, en nom del grup d’ERC, va explicar que “s’ha fet públic que l’empresa retira el projecte, però fins que no hi hagi la conformitat administrativa… (val la pena fer un pronunciament en contra del Consell Comarcal.  Aquesta instal·lació) és contrària a la Carta del Paisatge i als compromisos adquirits pels ajuntaments. (…) La música de fons és la mateixa que la del polígon de Cal Vies”.

Francisco Romero, en nom del grup del PSC-CP,  va recordar que “és una activitat que es proposa en un terreny no urbà, sense camins d’accés. No era coherent en un municipi amb un 90% de vinya ecològica”.

Xavier Lluch, en representació del grup de Junta x Catalunya, va afirmar que “el Consell Comarcal està per arribar a acords, no per dir als ajuntaments què han de fer. L’Ajuntament de Pacs només ha tramitat la llicència (tal com l’obliga la llei), però s’ha postulat en contra”.

La sessió del Ple va finalitzar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

També et pot interessar

Comentaris