Santa Oliva actua per evitar la presència de nitrats en l’aigua de boca

Un dels dipòsits d’aigua del municipi de Santa Oliva (Foto: Ajuntament de Santa Oliva)
13/03/2024 - 13:50h

El grup Ecologistes en Acció alerta que el municipi es troba entre els més contaminats per l’activitat agropecuària

El grup Ecologistes en Acció ha fet públiques les dades d’un estudi sobre contaminació d’aqüífers i xarxes d’aigua per nitrats d’origen agrari i ramader i que, segons l’entitat, té el seu origen en l’ús massiu de fertilitzants nitrogenats en l’agricultura intensiva de regadiu, així com en les macrogranges de ramaderia intensiva.

“Donades les polítiques que impulsen el creixement d’aquestes activitats econòmiques en el nostre territori, és previsible que també ho faci al mateix ritme aquesta contaminació, que malmet aqüífers i aigües superficials, en molts casos de manera quasi irreversible, cosa que comporta un greu problema per a la salut humana”, es diu des d’Ecologistes en Acció.

A l’estudi, fet arreu de l’Estat, hi ha fins a 7 municipis afectats per contaminació de nitrats a les comarques de Tarragona i Ebre, entre els quals el de Santa Oliva, al Baix Penedès. L’Ajuntament de Santa Oliva ha emès un comunicat sobre la situació i ha volgut tranquiŀlitzar la població sobre els riscos que pogués tenir.

L’informe titulat ‘La contaminació per nitrats. Impacte en el medi ambient i l’aigua de consum humà’ revela que, l’any 2022, l’11% de les aigües superficials estaven contaminades per nitrats, en concentracions superiors a la norma de qualitat ambiental. Aquesta xifra augmenta al 37% en el cas de les aigües subterrànies, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD). Aquesta contaminació ha portat 171 municipis espanyols responsables del subministrament d’aigua potable a detectar, en alguna de les seves xarxes de distribució, valors de nitrats per sobre dels 50 mg/l permesos per la normativa, que afecten 214.851 habitants, segons dades del Ministeri de Sanitat.

En el cas de la província de Tarragona, la situació afecta més de 6.500 persones, residents, a més de Santa Oliva, als municipis dels Pallaresos, la Secuita, Forès, Pira, Savallà del Comtat i Ulldecona, aquest últim a les Terres de l’Ebre.

“L’accés a l’aigua potable i el sanejament és un dret humà, considerat com a tal per les Nacions Unides des del 2010, per això el fet que s’estigui subministrant aigua contaminada no apta per al consum humà a més de 6.500 persones en aquestes poblacions del Camp de Tarragona i de l’Ebre comporta un clar retrocés quant a qualitat de vida d’aquestes persones”, diuen Ecologistes en Acció.

“Per altra banda, estudis recents conclouen que el valor límit màxim permès per la legislació europea i espanyola, de 50 mg de nitrats per litre d’aigua potable, no és suficient per protegir la població, especialment davant malalties com el càncer colorectal”, afegeix el grup ecologista, que també apunta que “els controls realitzats per les administracions són insuficients, com han demostrat les anàlisis realitzades per persones voluntàries d’Ecologistes en Acció, especialment en els casos de fonts públiques no tractades utilitzades per la població”.

Arran de la situació, Ecologistes en Acció reclama que s’intensifiquin els controls en l’aigua d’abastament a les poblacions, amb la finalitat de detectar tots els incompliments en matèria de nitrats. Així mateix, exigeix al govern espanyol i als partits polítics que modifiquin el Real decret 3/2023, d’aigua de consum humà, reduint el valor límit màxim permès de nitrats.

“Ecologistes en Acció considerem inadmissible que es permetin uns límits màxims en l’aigua potable de 50 mg/l de nitrats, quan som coneixedors de les afectacions a la salut de les persones, que potencien el desenvolupament del càncer, i atenent que el límit màxim de nitrats establert per als ecosistemes fluvials és la meitat del permès per a l’aigua de boca”, diu també el grup.

Pel que fa a la contaminació ambiental, Ecologistes en Acció exigeix que es redueixi l’ús de fertilitzants nitrogenats, com a mínim, el 20% que exigeix l’Estratègia ‘De la granja a la taula’ de la Unió Europea, i que es freni l’expansió de la ramaderia intensiva des dels àmbits estatals i autonòmics, evitant l’obertura de noves instaŀlacions.

Finalment, Ecologistes en Acció assenyala que “els responsables econòmics causants de la contaminació (ramaderia i agricultura intensives) han d’assumir els sobrecostos de la potabilització de l’aigua necessària a conseqüència de les seves accions contra el medi ambient”.

Comunicat de l’Ajuntament de Santa Oliva
L’alcalde de Santa Oliva, Christian Martínez, ha explicat al 3d8 que l’aigua del municipi que arriba als domicilis de la població no està contaminada, “perquè als pous fem fins i tot més analítiques i proves que les que obliga la llei i el que fem, donat el cas, és utilitzar més aigua de l’Ebre” per paŀliar els efectes de la possible presència de nitrats.

En aquest sentit, Martínez remarca el comunicat fet públic pel consistori precisament arran de la notícia sobre l’estudi d’Ecologistes en Acció.

En aquesta nota, l’Ajuntament de Santa Oliva i l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües –CASSA– informen que “l’aigua subministrada al municipi compta amb totes les garanties sanitàries: compleix amb la normativa legal vigent en matèria de qualitat. És, per tant, aigua apta per al consum humà”. “CASSA controla de forma permanent la qualitat de l’aigua subministrada”, afegeix la nota, que també diu: “Es porten a terme controls i analítiques realitzades tant per personal propi com per part de laboratoris externs acreditats i certificats, que permeten garantir la màxima fiabilitat dels resultats”.

I el comunicat conclou: “Els resultats de les analítiques completes són públics i es poden consultar a la pàgina web del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC): https://sinac.sanidad.gob.es. Per a qualsevol dubte o consulta en aquest sentit, CASSA posa a disposició de la ciutadania el telèfon d’atenció gratuït 900 878 583, disponible les 24 hores i els 365 dies de l’any”.

També et pot interessar

Comentaris