Aprovades les retribucions als membres de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

21/06/2019 - 14:01h

El cost de les retribucions i indemnitzacions del govern bisbalenc es redueix un 26,27% respecte de la legislatura anterior

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar aquest dijous al vespre, en una sessió de caràcter extraordinària, les retribucions i indemnitacions dels membres de la corporació per a la legislatura recentment estrenada.

Així les coses, l’alcaldessa, Agnès Ferré, tindrà un règim de dedicació exclusiva a l’Ajuntament bisbalenc i percebrà 26.000 euros bruts anuals, el mateix que cobrava en el mandat 2015/2019.

Després hi haurà tres membres del govern amb una dedicació parcial del 85%, per la qual cosa percebran 20.000 euros anuals bruts, 4.000 euros més que a la legislatura anterior. És el cas de Judith Vidal, Leo Uceda i Feliu Gil.

Finalment, hi ha el cas de Paqui Cepas, que dedicarà a l’Ajuntament de la Bisbal un 42,5% de la jornada laboral, percebent per aquesta feina 10.000 euros bruts a l’any.

L’estalvi anual del govern bisbalenc en relació a l’anterior legislatura és de 33.900 euros bruts, atès que ara no hi ha el que cobrava la regidora Maguy Antolín (34.000€) ni el càrrec de confiança adscrit a la mateixa regidora, que percebia 21.900€. Per tant, el govern de la Bisbal cobrarà aquesta legislatura 96.000 euros bruts a l’any quan els darrers 4 anys la xifra era de 129.000€.

Indemnitzacions

I pel que fa a les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, cada regidor cobrarà 80€ per sessió de ple, 150€ per reunió de la Junta de Govern i 80€ per assistir a la Comissió Especial de Comptes. Són els mateixos imports que fins ara.

Les sessions ordinàries dels plens de la Bisbal seran cada tres mesos, el març, juny, setembre i desembre, concretament el tercer dilluns de cadascun d’aquests mesos, a les 19h.

També et pot interessar

Comentaris