L’Institut Català de les Dones aporta 20.000 euros a l’Ajuntament del Vendrell

13/07/2009 - 08:21h

L’alcalde del Vendrell, Benet Jané, i la presidenta de d’Institut Català de les Dones (ICD), Marta Selva, van signar el contracte programa que determina el suport econòmic i de col•laboració que l’ICD ofereix als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) per als anys 2009 i 2010. En el cas del Vendrell, el suport econòmic és de 20.000 euros. Els SIAD són serveis que donen informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.
El suport de l’ICD, òrgan adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, als ens locals per als SIAD, es concreta, per primera vegada, en un contracte programa per a dos anys que articula nous mecanismes de coordinació entre administracions, per reforçar aquests serveis i incrementar l’eficàcia de l’atenció a les dones.
Els contractes programa per al desenvolupament d’aquests serveis municipals o comarcals permetran enfortir l’atenció a les dones a tot l’àmbit territorial català. També donen compliment a la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que defineix els SIAD com a serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista.
Els nous contractes programa se signen en el marc d’un acord de col•laboració entre l’ICD i les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al desplegament i funcionament dels SIAD.

També et pot interessar

Comentaris