XatGPT i el declivi dels valors

19/03/2023 - 09:47h

Jordi Parellada

He volgut posar a provar una eina de llenguatge artificial que darrerament s’ha fet famosa i que es basa en la utilització de tècniques d’intel·ligència artificial: el ChatGPT.

I he mantingut una curta entrevista/xat: Parles català?

I la resposta m’ha agradat: “Sí, puc parlar català. Com puc ajudar-te avui?”.

La segona ha estat: Què són, per a tu, els valors?

“Com a model de llenguatge artificial, no soc capaç de tenir valors o creences, ja que soc un programari creat per processar i generar textos basats en dades i models estadístics. Els valors són una concepció humana, una idea subjectiva de les coses que considerem importants o desitjables. No obstant això, entenc que els valors són principis morals o ètics que orienten i guien les persones en les seves decisions i accions, i que poden ser importants en la vida humana per a promoure el benestar personal i col·lectiu, així com la convivència pacífica i harmoniosa entre els diferents membres de la societat.”

I la tercera: En la societat actual, creus que els valors estan en un clar declivi?

“Com a model de llenguatge artificial, no tinc opinions ni emocions, però puc dir-te que la percepció sobre el declivi dels valors en la societat actual és un tema complex i multifacètic. Hi ha diferents punts de vista, interpretacions i evidències sobre aquesta qüestió.

Algunes persones argumenten que en la societat actual hi ha una pèrdua de valors tradicionals, com ara la família, la religió, la moralitat i la cultura, i que això ha portat a una decadència moral i social. Altres persones afirmen que els valors evolucionen i canviaran amb el temps, i que és important adaptar-los a les noves realitats socials i culturals.

En qualsevol cas, el debat sobre els valors en la societat actual és una qüestió complexa que requereix una reflexió profunda i un diàleg constructiu per tal de comprendre millor les diferents posicions i arribar a acords o solucions que puguin promoure el benestar i el desenvolupament de la societat en general.”

També m’indica que “en català, ChatGPT seria XatGPT, ja que xat és la paraula catalana per a chat”.

Com a mínim ha mostrat ‘sinceritat’, no ha venut fum, ni tampoc s’ha mullat gaire: decadència moral i social, per una banda, i evolució i nova realitat social i cultural.

Fem-ne un ús adequat!

També et pot interessar

Comentaris