OMS: Impacte de la Covid

03/06/2022 - 09:52h

Maite Colomer

Aquest mes de març l’OMS ha presentat un breu informe sobre l’impacte psicològic de la Covid, amb conclusions com ara:

-Durant el primer any de pandèmia es van incrementar significativament els problemes de salut en tota la població en general, tot i que els joves, les dones i les persones amb problemes de salut previs varen ser els grups de més risc.

-Pel que fa al suïcidi, se’n va donar un increment entre els joves, i la solitud, el cansament o el diagnòstic positiu de Covid n’eren factors de risc.

-Les persones amb problemes psicològics previs, en cas d’infectar-se amb Covid, tenien més probabilitats que la malaltia esdevingués greu o fins i tot, mortal, i aquesta situació era pitjor entre la gent més jove.

-Pel que fa als serveis de tractament de problemes psicològics, aquests es van veure interromputs durant la Covid, i se’n va fer difícil l’accés per part de la població.

Una vegada més, aquestes conclusions fan palesa una mancança de serveis d’atenció a la salut mental de la població que, com conclou el mateix estudi, ens ajuda a superar millor qualsevol altra malaltia.

També hem après que hem de ser més enginyosos a l’hora d’oferir serveis d’assessorament psicològic. Cal buscar sistemes que puguin arribar més a la població, sobretot als joves.

La Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de tots els ciutadans la web GestioEmocional.cat, que permet identificar problemes psicològics susceptibles de necessitar ajuda psicològica. També un ajuntament ha posat a disposició dels joves un servei de WhatsApp per resoldre dubtes psicològics de manera anònima.

Calen més recursos com aquests i, sobretot, consolidar-los i donar-los a conèixer.

També et pot interessar

Comentaris