La perspectiva de gènere en la psicologia

09/04/2022 - 09:29h

Maite Colomer

En els últims anys la perspectiva de gènere ha pres rellevància en molts àmbits diferents, i ha posat de manifest la necessitat de posar en dubte moltes de les que consideràvem veritats absolutes.
Tradicionalment, la psicologia, com totes les branques de la medicina, s’ha estudiat sota una perspectiva masculina.
Les estadístiques mostren que les dones són les que pateixen més malalties psicològiques. En la nostra societat, les dones hem estat educades en la sensibilitat de saber reconèixer els nostres estats psicològics, posar-hi nom i comunicar-los. Identificar els problemes també et fa més capaç de buscar-hi solucions o demanar ajuda.
Per altra banda, als homes tradicionalment se’ls ha educat per no mostrar els seus sentiments, o problemes psicològics, i els veuen com una debilitat, amb la qual cosa, o bé no s’identifica el problema psicològic, o bé es nega. Aquest pot ser un dels motius pels quals, segons les estadístiques, els homes pateixen menys problemes psicològics.
Les diferències entre sexes són evidents quan pensem en violència de gènere. La Sra. Alfageme, que investiga en l’àmbit de la violència masclista, reconeix que, tot i mancar molt recorregut, ja s’ha avançat molt en el tractament de les víctimes amb tots els problemes psicològics que una violència d’aquest tipus representa.
Afortunadament, no tot és dolent pel que fa a la salut mental de les dones, ja que, en general, han estat educades més per desenvolupar empatia i sensibilitat, aspectes que afavoreixen les relacions socials, un suport imprescindible en la salut mental.
No només cal afegir les dones en les dades dels estudis sinó que cal tenir en compte la importància de ser una dona o un home en l’anàlisi dels problemes psicològics.

També et pot interessar

Comentaris