L’estrès posttraumàtic per la C-19

26/06/2020 - 09:12h

Maite Colomer

En aquesta societat en què vivim tots coneixem el significat de la paraula estrès, i habitualment l’associem a situacions desmesurades de treball o a un ritme molt elevat d’activitat. Les circumstàncies externes poden provocar-lo, però podríem definir l’estrès com la resposta fisiològica de l’organisme quan se sotmet la persona a una gran tensió nerviosa, l’origen de la qual pot ser molt divers (no ha de ser necessàriament un excés d’activitat).

Per tal de diagnosticar un estrès posttraumàtic, els especialistes es basen en els criteris diagnòstics del DSM-V o del CIE-10, classificacions consensuades per especialistes de diferents nacionalitats segons les quals, per tal que es doni estrès posttraumàtic, la persona ha d’haver estat sotmesa a una situació d’estrès que li suposa un perill o amenaça a la qual respon amb una por intensa. Una vegada l’esdeveniment o situació traumàtica ha finalitzat, la persona la segueix revivint i recordant amb el malestar i l’angoixa que suposa. Es pot donar retraïment emocional, el fet d’evitar activitats evocadores del trauma, hipervigilància i insomni, i tot un seguit de conductes d’evitació que impedeixen superar l’angoixa i la por.

PUBLICITAT

El més exposat a aquesta simptomatologia serà el personal sanitari, per al quals aquesta situació d’estrès s’agreujrà per la manca de mitjans de protecció i contagis d’amics o familiars. Però també es donarà en part per a la resta de població, ja que la Covid-19 i el confinament ens hauran produït una important ferida emocional.

Diversos estudis realitzats per investigadors del King’s College (els resultats dels quals s’han publicat a la revista The Lancet) sobre les conseqüències del confinament indiquen que els símptomes d’estrès posttraumàtic són quatre vegades superiors en nens que han estat confinats. També demostren que després d’una quarantena molts participants seguien mostrant conductes d’evitació durant molts mesos, així com d’altres problemàtiques no menys importants de les quals parlaré en properes ocasions.

També et pot interessar

Comentaris