“Tots necessitarem, tard o d’hora, els serveis socials”

04/03/2019 - 17:02h

Lllicenciat en filosofia i psicologia, el consultor social Fernando Fantova va ser a Vilafranca fa uns dies per compartir experiències amb els professionals dels serveis socials a la vila i comarca. El 3d8 va poder parlar amb ell una estona.

Quin és el futur dels serveis socials?
Crec que tenen un futur ple d’oportunitats, sobretot pel que fa referència a l’autonomia de les persones. Fins fa poc es considerava que hi havia un àmbit de la vida humana que no era responsabilitat pública perquè quedava reduït a la família, sobretot a la dona. Quan vaig néixer jo, per exemple, la meva mare no tenia més opcions que deixar la feina, però ara per sort això ha canviat. I els serveis socials han de poder ser vistos com a útils per a tota la població, no només per una part de la ciutadania.
I quin és el paper de l’administració pública en aquest futur dels serveis socials?
El que ha de fer l’administració és adaptar-se i entendre que cada cop funcionarem més per especialitats.

Què vol dir?
Li poso un exemple: si una persona té un càncer greu, s’han d’ocupar d’ella des de salut, no des de serveis socials. Si una persona és un aturat de llarga durada, doncs s’ha de fer càrrec ocupació i si no té lloc on viure, des d’habitatge.

Cosa que ara no passa..
Exactament. Però l’administració també ha de liderar projectes i ser innovadora. Fins ara ens han dit que la innovació ha vingut sempre des de l’empresa privada, cosa que no és cert. La primera fase d’innovació ve sempre del sector públic i només amb innovació podrem gestionar totes les necessitats que venen. Ara bé, l’administració no pot pensar que un tercer formarà al seu personal i generarà tota la innovació. L’administració ha de posar de la seva part i tenir més responsabilitat, sobretot en temes de serveis socials.

Cal que des de serveis socials es doni el peix o s’ensenyi a pescar?
S’han de fer tres coses: donar peix, ensenyar a pescar i crear les condicions necessàries per poder pescar. Per exemple: les pensions de viduïtat són peix i han d’existir, però també s’ha de fomentar l’autonomia de cada persona perquè aquesta col·labori per cobrir les seves necessitats i posi de la seva part. Però també s’han de generar oportunitats perquè si tenim una persona durant tres anys en un pla de formació però, quan acabi, el treball que pot trobar està mal pagat i no li permet viure, aleshores de què ens ha servit? Hem invertit a ensenyar a pescar però quan ha volgut anar al riu a pescar, li hem construït un mur davant perquè no passi. Hem de crear les condicions estructurals adequades.

Hem de demanar més corresponsabilitat a la ciutadania o, al contrari, li demanem massa?
S’han de fer tres coses: donar peix, ensenyar a pescar i crear les condicions necessàries per poder pescar. Per exemple: les pensions de viduïtat són peix i han d’existir, però també s’ha de fomentar l’autonomia de cada persona perquè aquesta col·labori per cobrir les seves necessitats i posi de la seva part. Però també s’han de generar oportunitats perquè si tenim una persona durant tres anys en un pla de formació però, quan acabi, el treball que pot trobar està mal pagat i no li permet viure, aleshores de què ens ha servit? Hem invertit a ensenyar a pescar però quan ha volgut anar al riu a pescar, li hem construït un mur davant perquè no passi. Hem de crear les condicions estructurals adequades.

Com ara?
Doncs, per exemple, en general no es qüestiona que una persona que té el seu propi sou pugui cobrar una pensió de viudetat. Però una família pobra que no té feina rep una ajuda assistencial per cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills… i sembla que estigui més qüestionat. I crec que és un error. El nostre Estat de Benestar té millor organitzada la protecció de la gent gran que de la infància o dels joves que necessiten un suport per emancipar-se, per exemple. Demanem més al jove que a la gent gran. És una forma de veure la vida però no ha de perquè ser la correcta. Tots formem part de la societat i tots necessitarem, tard o d’hora, els serveis socials i per tant, han de ser els millors possibles.

També et pot interessar

Comentaris