El ple del Vendrell aprova el Pla de Convivència i Civisme

alt
23/02/2010 - 20:39h

El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat aquest dimecres el Pla de Convivència i Civisme del municipi i el reglament del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme. El document, redactat després de més d’un any d’intenses negociacions, ha rebut el vistiplau dels grups de CiU, PSC i PPC, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de PxC. Entre els seus objectius generals, segons que s’ha destacat des del govern de CiU, hi ha la informació a les persones que arriben a la vila dels serveis, els drets i deures, i les ordenances municipals; analitzar sistemàticament la realitat social i econòmica del Vendrell; fer possible un sistema de recepció de les persones que s’empadronen; facilitar l’apropament entre les persones; adequar els serveis públics a les necessitats dels ciutadans o promoure el respecte de l’espai públic i entre les persones.
Per tal d’assolir aquests objectius, el Pla de Convivència i Civisme aprovat estableix més d’una trentena de projectes a desenvolupar entre aquest any 2010 i el 2011 i que es divideixen en 8 àmbits d’actuació diferents com són: Drets i deures de la ciutadania i acollida de nous vendrellencs; civisme; infants, joves i dones; seguretat i legalitat; educació i formació; activitat econòmica; sostenibilitat ambiental, territori i ús dels serveis públics; i ús de l’espai públic.
En la seva presentació al Ple Municipal s’ha destacat el caire “viu” d’un Pla, que anirà desenvolupant-se a través de les diferents necessitats socials que es detectin. En aquest sentit, el Consell Municipal per la Convivència i el Civisme serà l’encarregat de desenvolupar i avaluar el Pla. El consell estarà presidit pel regidor de Convivència i Civisme, Jaume Domingo, i comptarà amb la participació de un vicepresident del PPC i un segon vicepresident escollit entre els representants dels grups municipals, vuit vocals formats per dos representants de cada grup municipal de l’Ajuntament del Vendrell, un representant de cadascuna de les associacions de veïns i representants de cadascuna de les associacions o entitats de tota mena que treballin per la integració de les persones nouvingudes.
En tot cas, al llarg de la presentació del Pla, es destacava el sentit integral del text aprovat més enllà dels aspectes que afecten de manera concreta a la immigració, ja que, segons ha volgut remarcar CiU, neix amb vocació de posar-se al servei de tots els vendrellencs. Ja a la seva introducció, el text aprovat estableix que els projectes establerts “intenten partir de l’acord entre tota la ciutadania del Vendrell, les seves institucions i les seves entitats per treballar tots de manera conjunta per fer del Vendrell una Vila de convivència”.
Argumentació dels vots
Pel que fa als arguments donats per cada grup polític en l’explicació del seu vot en l’aprovació del Pla de Convivència i Civisme, lògicament hi hagut el suport de CiU, però també del PSC –tot i criticar el retard en l’el•laboració del document i que es va deixar en un calaix un pla específic per a la gestió de la immigració- i del PPC. ERC ha considerat el document “poc concret” i PxC, que en el seu moment el va valorar positivament, creu que en la darrera fase de la redacció del Pla s’han introduït massa termes relatius als nouvinguts al Vendrell d’origen estranger. El grup, que basa bona part del seu ideari polític en el control de la immigració, creu que es potencïen massa recursos públics a persones que, afirma PxC, moltes vegades no mostren interès d’integrar-se al país.
Altres temes debatuts al ple d’aquest dimecres han estat la cessió dels terrenys de les Madrigueres perquè l’Estat pugui naturalitzar l’espai, la cessió del solar per a la construcció del CEIP Marta Mata i l’adhesió al Consorci de la TDT al Penedès.
Finalment, al ple vendrellenc també ha aprovat una petició a l’ACA perquè solucioni els problemes per l’aigua estancada al Torrent del Lluc i una moció per incrementar els esforços contra la venda il·legal o ‘top manta’ al municipi, entre d’altres temàtiques.

Per descarregar el document del Pla de Convivència i Civisme, en format pdf, cliqueu aquí.

També et pot interessar

Comentaris