El ple de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès s’oposa al projecte de la MAT

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès no està d’acord amb els projectes de línies de molt alta tensió.
11/03/2024 - 17:17h

També acorda per unanimitat suspendre qualsevol llicència que tingui a veure amb el projecte

El ple de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha mostrat, un cop més, la ferma oposició municipal al projecte de la MAT, la línia de molt alta tensió projectada entre l’Aragó i el Baix Llobregat i que travessaria el municipi i bona part de la comarca del Baix Penedès.

Amb aquest objectiu, es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals del consistori una moció, presentada també de forma conjunta, en contra del projecte de la MAT (Clúster Begues i a les seves xarxes de connexió) i de suport a la Plataforma No a la MAT Penedès.

La mateixa moció reclama al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè presenti al Parlament una proposta de resolució contrària a aquest projecte i de forma immediata elabori un estudi complet, d’abast de país, on es concretin les capacitats de generació d’energia elèctrica mitjançant instal·lació de plaques fotovoltaiques i eòliques instal·lades a les parts del territori ja ocupades sigui per habitatges, indústries, infraestructures viàries, etc., i es determini quins municipis poden assolir l’autosuficiència energètica i quins no, posant a disposició dels ajuntaments els recursos necessaris per assolir dita suficiència energètica.

També es demana a la Generalitat que posi fi al retard de més de tres anys, en el reconeixement i abonament dels ajuts per autoconsum i autoconsum col·lectiu dels projectes que estan presentats actualment davant l’ICAEN. I, així mateix, incloure partides pressupostàries noves per fomentar el desenvolupament d’aquest tipus de projectes.

Oposició a qualsevol llicència sobre el projecte
La moció aprovada també inclou la suspensió total de llicències d’obres per als projectes en la part del seu territori afectades per la construcció de les línies de molt alta tensió derivades dels projectes referits o de qualsevol altre que comporti dita intervenció sobre el territori municipal.

El ple municipal de Llorenç del Penedès també es va comprometre en la sessió celebrada la setmana passada iniciar el procediment per modificar durant aquest any 2024 el planejament general urbanístic (POUM/Normes Subsidiàries) per concretar els llocs susceptibles d’albergar instal·lacions fotovoltaiques dimensionades a les necessitats del municipi.

També et pot interessar

Comentaris