2024: Claus per a un pressupost eficient i segur

12/01/2024 - 09:45h

Maria Torra

Iniciem l’any, i m’agradaria que reflexionéssim sobre l’estratègia pressupostària que hauríem d’aplicar en temps incerts, basant-nos en la visió crítica d’Oriol Amat que explico en l’article “2024: navegant cap a un pressupost conscient i segur” del nostre web. Amat desafia la inèrcia d’elaborar pressupostos com en anys anteriors, i promou una anàlisi detallada de cada despesa. Aquesta revisió cal fer-la possible amb el lideratge efectiu, la comunicació i la participació de l’equip. Davant d’una desacceleració econòmica projectada per al 2024, repetir estratègies passades comporta massa risc. El pressupost en base zero, creat per Peter Pyhrr als anys 70, requereix una reavaluació radical de cada euro, justificant cada despesa i eliminant preconcepcions. Provada en el sector públic i privat, aquesta tècnica fomenta l’eficiència i l’adaptabilitat. Amat subratlla la importància del lideratge, la comunicació efectiva i el compromís de l’equip per implementar aquesta estratègia. Aquests factors són essencials per crear una cultura organitzacional enfocada a l’eficiència. Crucial en aquest enfocament és la gestió de riscos i la inclusió de les assegurances al pressupost. Les assegurances han de ser vistes com a inversions dinàmiques, adaptant-se a riscos emergents i canvis empresarials, evitant duplicitats i bretxes en la cobertura. El missatge d’Amat és clar: repensar com fem pressupostos és fonamental per enfrontar el futur. Integrar la gestió de riscos i assegurances en aquest enfocament ens prepara per sobreviure i prosperar el 2024 i més enllà, assegurant protecció i creixement sostenible.

També et pot interessar

Comentaris