L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos aprova les ordenaces fiscals per al 2024

02/11/2023 - 09:37h

L’IBI i l’IAE són alguns dels impostos que s’incrementaran per fer front a l’encariment dels subministres

El ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat aquesta setmana les ordenances fiscals pel 2024 amb el conjunt tributs que la ciutadania haurà de pagar de cara a l’any vinent. El consistori considera necessari aquest any d’aplicar un increment en alguns tributs per continuar oferint la qualitat dels serveis públics dels que disposa el municipi i alhora per poder fer front a l’encariment dels contractes de subministres i de molts dels serveis que es presten.


L ’increment s’aplicarà als impostos de Béns Immobles (IBI), tant en rústic com en urbà, a l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que paguen les grans empreses, a l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), i a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Pel que fa a les taxes, augmenta un 10% la taxa d’ocupació de via pública per firaires o altres ocupacions durant la festa major i altres períodes; s’actualitza el preu per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics a 0,35 €/Kwh i es modifiquen els redactats de textos de diverses ordenances reguladores per adequar-los a la normativa. Les ordenances van ser aprovades amb els vots a favor del PSC amb els vots en contra de la resta de grups.
La sessió també va aprovar la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament d’aigua potable, que es veu incrementada la tarifa d’aigua en un 15% degut al cost elevat de la compra d’aigua. V a ser aprovada amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de PA i els vots contraris de ERC, Plataforma i Junts.
En el mateix ple es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos al comunicat emès pel Fons Català de Cooperació davant la guerra a Gaza, amb els vots a favor de tots els grups municipals.
En l’àmbit administratiu la sessió va aprovar la modificació de la composició del grup municipal PSC-CP , així com dels membres representants de la comissió informativa general i la comissió especial de comptes d’aquest grup municipal i la modificació del nomenament dels representants de l’ajuntament a determinats òrgans i entitats supramunicipals, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció de la resta de grups. També es va donar compte i aprovar la justificació de l’assignació al grup municipal P A-CUP de l’anterior mandat rebuda de gener a juny d’aquest any , amb els vots a favor del PSC, P A i Junts, i l’abstenció de ERC i Plataforma.

EL ple va aprovar també un expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal i un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de P A i els vots contrari de ERC, Plataforma i Junts.
Fora de l’ordre del dia, es va aprovar per urgència, incloure un nou punt per al seu debat i aprovació, que és la moció aprovada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès per demanar que es convoqui la T aula de Mobilitat del Penedès i la millora del transport públic a la V egueria del Penedès, afegint demanar que
Santa Margarida i els Monjos formi part d’aquesta taula. Aquesta moció va ser aprovada per tots els grups del consistori unànimement.

També et pot interessar

Comentaris