Educació desmenteix que hagi denegat l’ampliació de l’escola bressol de Torrelles de Foix

Josep Maria Colomé, director territorial d’Educació a la Vegueria Penedès.
12/07/2023 - 10:30h

Assegura que no té competència en un tema que depèn de l’Ajuntament, però no es tanca a col·laborar en la resolució de la problemàtica al municipi

Els Serveis Territorials d’Educació del Penedès desmenteixen que hagin denegat l’ampliació de l’Escola Bressol ‘Alt Foix’ de Torrelles de Foix, un centre la competència del qual és de l’Ajuntament i que, per tant, Educació no pot decidir-ne l’ampliació. L’alcalde, Sergi Vallès, s’havia queixat de l’actitud de l’administració catalana.

Recordem que l’augment de preinscripcions -fins a un total de 31 per al proper curs- i la inexistència d’aules disponibles a l’escola de primària Guerau de Peguera han fet necessari la reubicació dels alumnes a l’escola bressol existent o a una altra instal·lació municipal. Aquest nombre de sol·licituds de preinscripció per obtenir una plaça a l’escola bressol de Torrelles de Foix s’han duplicat pel proper curs 2023/2024.

Per aquest motiu, la ubicació a dins de l’escola que fins ara s’havia cedit temporalment per part del Departament d’Educació a l’Ajuntament de Torrelles de Foix, amb 13 places el curs 2022/2023, resulta insuficient per encabir-hi tots els infants.

Des d’Educació a la Vegueria Penedès, el director territorial de la qual és el granadenc Josep Maria Colomé, s’explica que l’escola bressol va deixar l’edifici on estava situada i està utilitzant l’aula de l’escola Guerau de Peguera que Educació havia cedit temporalment a petició del propi consistori l’any 2017.

Davant la previsió de l’increment de places, l’Ajuntament de Torrelles de Foix va sol·licitar la cessió d’una segona aula de l’escola, i un cop realitzats els informes pertinents per part de les unitats corresponents del departament, es va comunicar la impossibilitat de destinar un altre espai de l’escola a la llar d’infants, ja que són necessaris per a encabir-hi el propi alumnat de infantil i primària. En concret, aquest espai serveix com a aula de música i educació artística.

Degut a la impossibilitat d’ampliar els espais dins de l’escola cedits a l’Ajuntament de Torrelles de Foix, des dels Serveis Territorials d’Educació al Penedès s’explica que es va proposar com a alternativa la rehabilitació de la llar d’infants ‘Alt Foix’ existent. Tot i no ser competència del propi Departament, es va facilitar informació sobre línies de subvenció que podrien ajudar a finançar les obres necessàries; en concret, a raó d’uns 10.000 euros per plaça nova creada.

“A l’alcalde no li va agradar la resposta i volia sí o sí un nou espai a l’escola de primària i no pot ser”, remarca Josep Maria Colomé. “La Generalitat subvenciona les places d’I2, però no en crea; només paga les que els ajuntaments ofereixen”, afegeix Colomé per explicar que l’administració autonòmica promou la gratuïtat en les places escolars per a infants de 2 anys.

El Servei Territorial d’Educació al Penedès remarca que entén la confusió que pot provocar que actualment l’escola bressol estigui ubicada en una aula del Departament d’Educació, però vol destacar que és una cessió temporal i que es pot dur a terme mentre no interfereixi en el desenvolupament de les activitats pròpies dels ensenyaments reglats obligatoris que s’hi cursen.

De la mateixa manera, remarca que té la mà estesa a col·laborar i “estem oberts a continuar parlant” -diu el director territorial d’Educació a la Vegueria Penedès- en la cerca d’una solució en qualsevol assumpte que pugui ser de la seva competència.

També et pot interessar

Comentaris