“El pressupost és per superar la pandèmia sense deixar ningú enrere i avançar”

Avatar
22/02/2021 - 16:00h

Entrevista a l’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell, Kenneth Martínez, amb motiu de l’aprovació dels comptes per al 2021

Kenneth Martínez és l’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell des del juny del 2019. En la següent entrevista parla del pressupost municipal dissenyat per a l’any 2021, que s’espera que pugui ser el de la recuperació de la crisi econòmica per la pandèmia del coronavirus.

Quina és la filosofia del pressupost que ha volgut fer el govern del Vendrell?
El pressupost del 2021 el podríem resumir com el pressupost de 2020 amb les modificacions de crèdit que al llarg de l’any passat vam fer per fer front a la pandèmia. És a dir, s’han consolidat, en aquest nou pressupost, aquells ajustos i partides noves que es van crear l’any 2020: ajuts a autònoms i pimes, partides d’ajuts d’emergència de Serveis Socials, suport a l’Atenció Primària al Vendrell (CAP I), la dotació d’EPIs i altres materials de prevenció o el reforç del servei d’informàtica per al teletreball i l’atenció online a la ciutadania. A més, el pressupost de 2021 incorpora els projectes per avançar en la cohesió social i territorial: com la gratuïtat de les escoles bressol i la creació d’un parc d’habitatge públic per lloguer social, i les inversions per avançar en la transformació urbana ampliant els carrers per a vianants, que afavoreixen el comerç, turisme i serveis. En definitiva, superar la pandèmia sense deixar ningú enrere i avançar en la transformació social i urbana.

Ha trobat alguna disponibilitat de negociació amb algun grup a l’oposició? Si és així, de quina mena i amb quin compromís?
Coŀlaborem i mantenim contactes amb el conjunt de grups de l’oposició, i hem trobat suports i propostes coincidents i que complementen. Estem convençuts que l’oposició donarà suport al pressupost d’un ajuntament que fa front a la pandèmia i a la triple crisi que ha provocat. És responsabilitat de tots els càrrecs electes fer front comú contra la pandèmia pel bé del conjunt de la ciutadania.

Quins projectes destacaria d’aquest pressupost?
En matèria social, la gratuïtat de les escoles bressol i la creació del primer parc d’habitatge públic per lloguer social. En matèria de transformació urbana, executar el Feder de Coma-ruga, ampliar l’illa de vianants al carrer 4 Fonts i al pont de França, participar en la rehabilitació i modernització del museu i Vila Casals i redactar els projectes per a les convocatòries del Next Generation de la UE.

PUBLICITAT

Quina és la capacitat d’inversió que té ara l’Ajuntament, tenint en compte el Pla de Sanejament de l’endeutament històric?
El principal damnificat pel pla d’ajust han sigut les inversions. Per a aquest any, hi ha previst unes inversions de 2,3 milions per atendre els projectes descrits anteriorment. El pla d’ajust de l’Ajuntament del Vendrell finalitza l’any 2023 i fins llavors, i des de fa 10 anys, estem amortitzant deute anualment per un valor de 6-7 milions d’euros. En aquests moments, les inversions que pot fer l’Ajuntament del Vendrell són gràcies a subvencions i operacions de crèdit que, per primera vegada després de 10 anys d’ajustos, l’any 2019 vam tornar a signar al recuperar l’autonomia financera. Aquest pressupost de l’any 2021 preveu situar-nos en una ràtio d’endeutament del 64%.

En quina mesura es beneficiarà el Vendrell dels fons europeus per a la recuperació de l’economia postpandèmia?
Estem preparant els projectes per presentar-nos a les diferents convocatòries dels fons europeus Next Generation. Entre els que demanarem directament des de l’Ajuntament i els d’altres administracions que afecten el Vendrell, seran una injecció important per impulsar el Vendrell com a capital comercial, turística i de serveis, atreure població i consolidar el seu paper central a l’àrea metropolitana del litoral central català.

Quins projectes volen incloure en aquestes subvencions europees?
Projectes per fer realitat l’objectiu d’obrir el Vendrell al Mar i la millora de la qualitat urbana i mediambiental: recuperació del litoral amb el camí de ronda del Francàs, renaturalització de les Madrigueres, la recollida d’aigües pluvials al Brisamar, el parc del Botafoc, plaça de França i Cristina Baixa, pista d’atletisme, etc.

Creu que aquest 2021 hi haurà ja algun moviment, per exemple, al parc del Botafoc?
En aquests moments estem redactant l’avantprojecte del futur parc del Botafoc. Aquest parc el descrivim com el Central Park del Vendrell. Ha de ser alhora un pulmó verd i un espai d’esbarjo i d’activitats cíviques al centre del nucli del Vendrell.

I aquest any preveu que ja s’afronti la reurbanització de les Quatre Fonts i la zona del carrer de Cristina Baixa?
En aquests moments ja s’estan licitant les obres del carrer 4 Fonts. Aquest any començaran les obres i les acabarem. I en paral·lel tramitarem la conversió en zona de vianants del Pont de França, plaça de França i Cristina Baixa perquè les obres puguin començar al més aviat possible. Amb aquestes obres transformarem completament el centre del nucli del Vendrell, que comunica les dues meitats que divideix la riera de la Bisbal. Conjuntament amb el parc del Botafoc i l’arranjament de la riera, la conversió en zona de vianants de tota aquesta zona permetrà una mobilitat sostenible i la cohesió urbana facilitant el contacte entre el centre històric i tota la zona de nova urbanització de França, Tancat i Mas d’en Gual, i els equipaments esportiu i educatius. A més, posarem en valor el patrimoni històric i artístic que es localitza en aquest punt, un dels més destacats del municipi.

PUBLICITAT


Com està el projecte del FEDER de Coma-ruga, actualment? Pot establir algun termini per enllestir l’antic Tabaris?
Ja estem acabant les obres d’urbanització del centre de Coma-ruga i comencem les obres de l’edifici del Tabaris, que s’allargaran durant 18 mesos. El Tabaris és el gran projecte per impulsar la renovació turística i facilitar la cohesió social i territorial dels nuclis marítims i del conjunt del municipi.

Com creu que es pot combatre l’atur que hi ha al Vendrell? Hi ha algun pla, per exemple, per als polígons industrials?
El Vendrell és capital i centre comercial, turístic i de serveis, és el centre administratiu de l’àrea metropolitana del litoral central català. El desenvolupament industrial passa pels polígons de l’interior de la comarca, per projectes com l’ampliació d’Idiada i el Logis Penedès i per una aposta forta per la FP dual i nous graus universitaris d’ensenyaments tècnics. Aquest és el planejament que fem per al desenvolupament econòmic de la comarca, que tindrà el creixement més important del país en les properes dècades.

Per a la reactivació econòmica del municipi, sobretot el petit comerç, què proposa?
L’objectiu de desenvolupament econòmic és crear un entorn urbà que impulsi la implantació comercial, turística i de serveis, i la qualitat de vida per atreure població. Aquest és l’objectiu: ser la capital de la que serà la gran àrea metropolitana del litoral central català. Des de Sitges fins a Altafulla, en 70 quilòmetres lineals, hi vivim més de 200 mil persones que es multipliquen a l’estiu. Organitzar aquest territori, donar-li entitat i garantir uns serveis de qualitat per a la ciutadania és l’objectiu a mitjà i llarg termini. A curt termini, en aquests moments de pandèmia, l’esforç de l’Ajuntament es concreta en ajuts directes pels tancaments, reduccions i compensacions de taxes i impostos, i programes de promoció comercial. Tota ajuda és poca quan hi ha restriccions. Per això és necessari coordinar-se amb els sectors afectats abans de prendre les mesures sanitàries.

És optimista de cara a una possible resolució de la crisi?
És clar. És un fet que després d’una crisi es produeix un creixement accelerat. Però l’important és que superem tots la crisi, que ningú es quedi enrere, que les administracions puguem arribar a ajudar i donar suport als col·lectius més afectats i entre tots, solidaris i compromesos, ens reforcem socialment.

També et pot interessar

Comentaris