Vocabulari Cyber

03/08/2019 - 12:47h

Maria Torra

Parlava, dies enrere, que emprem un nou vocabulari, empesos per la realitat digital en què estem vivint, no veient la pel·lícula de Stanley Kubrick estrenada al 1968 que va abordar la intel·ligència artificial quan era impossible imaginar que allò podria succeir. La globalització de les tecnologies fa que el llenguatge anglès domini en temes cibernètics i ens aparta, en molts casos, l’interès a saber els seu significat per considerar-los massa tecnològics. Bé, seguim aportant vocabulari d’amenaces Cyber. Botnet és una xarxa de robots informàtics que executen i controlen equips informàtics de manera remota amb finalitat maliciosa. No tots són dolents, però n’hi ha, i no els detectes mentre treballen. Per tant, s’han d’actualitzar freqüentment contrasenyes i softwares, i cal tenir un bon antivirus si et baixes arxius d’internet. DoS, Denial of Service (o denegació de servei) és la impossibilitat d’accedir al sistema per part del seu propietari a causa d’haver estat col·lapsat per un hacker o furoner que, infectant-lo prèviament, li envia milions de missatges que el deixaran fora de servei. Evitar-ho és possible amb una forma efectiva de protecció. Els termes Encriptar o xifratge fan referència a fer il·legibles els arxius i la seva informació per mitjà d’un algoritme que desordena els seus components. Mitjançant una clau l’algoritme reordena la informació i els torna llegibles. L’encriptat simètric utilitza la mateixa clau per encriptar i per desencriptar, i l’asimètric, una de diferent. Seguim.

També et pot interessar

Comentaris