El Consell Comarcal demana el desplegament del bus exprés Vilanova-Vilafranca-Igualada

12/03/2024 - 10:19h

El plenari també va aprovar la modificació de les ordenances del preu públic del servei de transport escolar no obligatori i de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

Del ple de dijous passat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès destaca la moció aprovada per tots els grups que va presentar l’equip de govern, de suport al desplegament del bus exprés Vilanova-Vilafranca-Igualada. Una moció que insta el Govern de la Generalitat a complir el seu compromís i marcar en un calendari quan es posarà en marxa aquesta línia.

D’inicia el ple va aprovar l’acta de la sessió anterior per iniciar el debat sobre quatre propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’exercici 2024. Ton Amat, president de l’Àrea, va explicar que es tractava d’incorporar crèdits extraordinaris per valor de 56.560 €, provinents de la Generalitat, els ajuntaments i recursos propis, a les partides de personal dels programes de foment de l’ocupació “Treball i Formació-línia Dona” i “Joves en pràctiques” i a la partida de bestretes per a treballadors/ores del Consell Comarcal. La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta era l’aprovació d’un increment del 0,5% en les retribucions de 2023 del personal del Consell Comarcal. Ton Amat va explicar que “el pressupost de l’exercici 2023 ja havia previst aquest increment i que durant el mes de febrer de 2024 s’ha confirmat a través d’una resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses”. L’increment es va aprovar per unanimitat.

La tercera proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora del preu públic per la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per a l’alumnat de nivells educatius obligatoris i d’estudis post-obligatoris escolaritzat a l’Alt Penedès.

I la quarta proposta de l’Àrea era l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

Ton Amat va explicar que “ambdues ordenances es modifiquen de cara al curs escolar 2024-2025 i amb antelació suficient per poder informar dels preus les persones interessades a sol·licitar els serveis”. Les ordenances s’incrementen el 3,5% corresponent a l’IPC.

La modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, es va incloure dins l’ordre del dia, pel procediment d’urgència, aprovar la resolució d’anul·lació i desistiment del Servei d’acompanyats del transport escolar a l’Alt Penedès. Albert Tort, president de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació, va explicar que “té sentit estimar el recurs d’una empresa vers les clàusules, i que, en conseqüència, portem a votació anul·lar el procediment de contractació i iniciar una nova licitació per part del Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal”. Aquest punt es va aprovar per unanimitat

Un cop finalitzada la part de control, el Ple va aprovar per unanimitat l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les Dones (8 de març). El manifest afirma, entre d’altres, que “Des del món local hem de ser motor per construir la igualtat efectiva entre homes i dones i posar l’educació al centre de l’agenda política. Defensem una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci créixer lliures nens i nens.” I també “hem de continuar esforçant-nos per incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques”. La moció es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, presentada pel grup comarcal d’ERC, per a l’impuls del transport a demanda a l’Alt Penedès, demana al Departament de Territori de la Generalitat que les 3 línies de bus a demanda de l’Alt Penedès passin al sistema click.cat i que dugui a terme, conjuntament amb el Consell Comarcal, un estudi sobre la necessita de noves línies de bus a demanda per vertebrar la comarca amb transport públic per carretera. La segona moció també es va aprovar per unanimitat.

El Ple es va tancar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

També et pot interessar

Comentaris