Els mòbils a les aules

15/09/2023 - 09:31h

Maite Colomer

Una vegada més ens trobem parlant de l’ús dels mòbils a les aules, motivat pel fet que alguns centres educatius han decidit prohibir-ne l’ús.

Són diverses les perspectives sota les quals és interessant analitzar la influència d’aquests aparells:

Pel que fa al rendiment escolar, hi ha un estudi de la Universitat de València on es conclou que la seva prohibició augmenta el rendiment escolar. També hem pogut comprovar que aquests joves que han crescut amb el mòbil i l’ordinador tendeixen a tenir més dificultats de concentració. El canvi apressat de pantalles els ha preparat per a reaccions ràpides, però els ha dificultat l’aprenentatge de concentrar l’atenció.

En el vessant social, tots tenim clar que l’ús del mòbil en limita les relacions. El seu ús s’ha de regular en alguns espais, sobretot als patis i llocs on les relacions socials han de ser més importants.

Pel que fa a l’assetjament mitjançant les tecnologies, en aquest estudi esmentat anteriorment es conclou que la prohibició dels mòbils en els centres escolars redueix els casos d’assetjament en un 10% aproximadament.

El 1996 es va presentar la comunicació “Addicció a internet, l’emergència d’un nou trastorn” , al congrés de l’associació americana de psicologia. Ja des de llavors, els casos d’addiccions a les pantalles han anat creixent.

Malgrat tots aquests aspectes negatius de l’ús de mòbils, prohibir-los normalment és ineficaç. Formen part de la tecnologia del s. XXI, tenim l’oportunitat d’educar-ne en l’ús per a finalitats concretes i amb mesura, no només en l’àmbit de la comunicació, sinó també per fomentar la investigació i construcció del coneixement i, aquesta oportunitat no s’ha de deixar perdre.

També et pot interessar

Comentaris