Som Poble-ERC presenta un nou model de gestió per a la societat El Vendrell Comunicació

El regidor portaveu de Som Poble-ERC.
18/08/2023 - 13:30h

Acusa el govern d’ingerència en l’empresa encarregada dels mitjans públics i que porta quatre anys sense director-gerent

El grup municipal Som Poble–ERC ha presentat aquest divendres en roda de premsa a l’Ajuntament del Vendrell el seu model de gestió per “evitar les ingerències polítiques a la ràdio i TV municipals”.

El seu regidor portaveu, Alfonso González, ha comentat que després de quatre anys “sense director-gerent i d’incerteses i despropòsits en la governança de la ràdio i televisió municipal, amb nomenaments irregulars i anul·lats i canvis d’estatuts fallits”, s’ha convocat per dilluns que ve, 21 d’agost, la Junta General del Vendrell Comunicació, SAM amb el propòsit de nomenar el Consell assessor de la societat, ja que d’acord amb la normativa l’anterior Consell va cessar en constituir-se el nou Ajuntament el 17 de juny passat.

Som Poble–ERC diu que el govern vendrellenc vol “continuar fent les coses a correcuita i malament” en el nomenament del Consell Assessor del Vendrell Comunicació i és per això que presenta un nou model de funcionament “en contraposició d’un model en què el govern decideix directament qui ha de representar la ciutadania, les entitats i els professionals, sense consultar-les”.

En aquest sentit, González apunta que Som Poble-ERC “proposem un model més obert i més democràtic, que redueix la ingerència política en l’elecció dels òrgans de control i de gestió de la ràdio i la televisió del Vendrell (RTVEV)”.

D’acord amb la normativa, segons recorda el mateix grup polític, primer s’ha de nomenar el Consell
Assessor, i a partir d’aquí es poden nomenar el Consell d’Administració, el seu president, el conseller delegat i el director/gerent. Per alguns d’aquests nomenaments és preceptiu un informe del Consell Assessor, tot i que no és vinculant.

Com escollir el Consell Assessor

Sobre el nomenament del Consell Assessor, Som Poble-ERC proposa que els representants dels grups municipals, d’acord amb la normativa, designin el regidor/a que els representarà; i que els membres de la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, dels treballadors de RTVEV, les tres
persones dels grups socials més representatius i les tres entitats sense afany de lucre, es proposin des de la següent manera: la persona que ha de representar la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya sigui proposada directament per aquesta entitat; el o la treballador/a de RTVEV sigui proposada per assemblea del col·lectiu laboral d’entre el seu personal amb contracte indefinit; que les tres persones dels sectors socials més representatius es proposin sobre la base del resultat d’un sorteig d’entre les que hagin presentat la seva candidatura; i que les tres entitats es proposin sobre la base del resultat d’un sorteig d’entre les entitats inscrites al registre municipal d’entitats del Vendrell i que hagin presentat la seva candidatura.

A més, segons Som Poble-ERC, en el cas de les persones dels sectors socials més representatius del
Vendrell i de les entitats sense afany de lucre “caldria fer prèviament un anunci públic perquè es presentin candidatures en un termini de temps determinat”.

Nomenament del Consell d’Administració
En el cas de formació del Consell d’Administració d’El Vendrell Comunicació, Som Poble-ERC proposa que el Consell Assessor elabori l’informe preceptiu “tant sobre les bases de selecció com sobre la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats a membres del Consell d’Administració”, tal com estableix
l’article 8 del reglament.

Tot seguit, els grups municipals proposarien els seus representants, que han de complir els requisits de “persones de rellevants mèrits professionals, capacitat i idoneïtat”, tant si són regidors com si no; i a continuació, el Consell Assessor fa l’informe preceptiu i no vinculant sobre “la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels/les candidats/es proposats/des”.

Finalment, d’acord amb la proposta de Som Poble-ERC, la Junta General d’Accionistes procedirà, si s’escau, al nomenament dels i les membres del Consell d’Administració per 2/3 dels vots. Això vol dir un mínim de 14 vots, quan el govern del PSC-PP en té 11.

Un cop nomenats aquests òrgans, Som Poble-ERC entén que ja es podrà nomenar el president del Consell d’Administració, iniciar el procés de selecció del director/gerent i, si s’escau, nomenar el conseller delegat de la societat El Vendrell Comunicació.

Alfonso González ha afegit que “també convindria començar immediatament el procés de
modificació de la normativa que regula el funcionament de la societat per solucionar les greus deficiències tècniques detectades, i per garantir l’autonomia dels diversos col·lectius socials i
professionals en la designació dels seus respresentants al Consell Assessor, enfront de possibles ingerències polítiques”.

També et pot interessar

Comentaris