S’adjudiquen definitivament les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba de la Bisbal

08/08/2023 - 16:00h

Inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, entre d’altres accions

La Junta de Govern del 7 d’agost ha aprovat l’adjudicació definitiva de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba -per un import de 928.885,39€ (IVA inclòs) i un termini d’execució de 9 mesos- a l’empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A.

Les obres de millora del barri de la Riba inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, la instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i la instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per a cablejat de telecomunicacions. Les obres estaven pressupostades en 1.063.364,44€ (IVA inclòs) i, durant el termini de licitació, s’hi van presentar cinc empreses. La mesa de valoració va proposar adjudicar les obres a l’empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A. i el 17 de juliol es van adjudicar provisionalment les obres. Com que l’empresa ha presentat la garantia i la documentació, la Junta de Govern ha aprovat adjudicar definitivament les obres. Ara, els següents passos seran la formalització del contracte i l’acta de comprovació de replantejament.

Les obres de millora del barri de la Riba compten amb les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un import de 484.779,81€ i del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per 198.761,28€. Ambdues subvencions suposen un 64,28% del cost total de les obres. La resta, s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal.

També et pot interessar

Comentaris