Vilafranca és un dels 140 municipis on s’aplicarà la limitació del preu del lloguer

Realtor giving african customer taking keys to new home, interracial couple clients buying rental house, mortgage loan investment, real estate deal or property ownership concept, hands close up view
06/07/2023 - 11:47h

El lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha tret a informació pública fins al proper 19 de juliol la delimitació dels municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i on s’aplicaran les mesures de limitació de les rendes del lloguer que preveu la Llei estatal pel dret a l’habitatge (12/2023). Són 140 municipis amb una oferta insuficient d’habitatge assequible i que compleixen els requisits que marca la llei per implementar les mesures de contenció de les rendes. 

Vilafranca, junt amb 9 municipis més de la Vegueria del Penedès, es troba entre aquests 140 municipis que compleixen els requeriments per ser declarats àrees tenses. Aquests requisits són: Que la càrrega mitjana del cost del lloguer o de la hipoteca al pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars. Un segon requisit és que el preu de lloguer o compra de l’habitatge hagi experimentat els cinc anys anteriors, un percentatge de creixement acumulat d’almenys tres punts percentuals superior al percentatge de creixement acumulat de l’índex de preus de consum a Catalunya.

En aquests 140 municipis és on el Govern de la Generalitat aplicarà les mesures de contenció de les rendes que recull la llei estatal. Així, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell contracte. I, a més, quan es tracti d’un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu de lloguer. Catalunya ja disposa d’un índex propi, i ja ha demanat al Ministeri l’homologació.

L’Ajuntament de Vilafranca fa una crida a col·lectius, empreses i particulars a presentar les al·legacions que considerin oportunes a aquesta declaració d’àrees tenses. Així mateix, per qualsevol aclariment o informació sobre aquestes mesures, les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge, al c/ Sant Pere, 3. Tel. 93 818 06 54 i correu electrònic: habitatge@vilafranca.cat. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14h (amb cita prèvia).

També et pot interessar

Comentaris