“El servei de neteja viària serà el més eficient possible i el més beneficiós per a la ciutadania”

28/10/2022 - 17:25h

Entrevista a la regidora de Medi Ambient i Recollida de Residus de l’Ajuntament del Vendrell, Núria Rovira

L’Ajuntament del Vendrell espera adjudicar finalment en els propers mesos el nou contracte per a la gestió del servei de neteja viària al municipi. És un contracte caducat fa anys i que s’està prestant prorrogat. El 3d8 n’hem parlat amb la regidora de l’àrea de Recollida de Residus, Núria Rovira.

No s’hauria pogut fer una nova licitació del servei de neteja viària abans?
El més important és que l’actual servei s’ha quedat obsolet, no respon a les necessitats d’un municipi com el nostre, que no para de créixer. Davant aquesta nova realitat, des del Govern del Vendrell ens hem posat mans a l’obra, hem aconseguit cristal·litzar els esforços de tots aquests anys i l’any vinent tindrem un nou contracte de neteja amb més hores de servei i millor maquinària per seguir cuidant el Vendrell i fer que la ciutadania se senti cuidada.

Quines són les actuals mancances del servei i que entenc que ara voldran solucionar?
Hem duplicat la població en només 20 anys i això ens obliga a redefinir i redissenyar tots els serveis municipals per garantir la qualitat. Estem segures que el nou contracte de neteja és l’eina necessària per tenir un Vendrell més net i que ens faci sentir-nos orgulloses.

Quins elements més destacats s’exigiran a la futura empresa gestora del servei?
S’exigirà un compliment estricte de tots els serveis i totes les rutes. De fet, el contracte mateix inclourà un mecanisme de pagament per qualitat dels serveis, en el qual, si la qualitat de la feina realitzada no és la desitjada, s’exerciran penalitzacions sobre la factura. D’aquesta manera es promou la millora contínua del servei i la implicació directa de l’empresa en tots els vessants.

Sobre quin estudi es basa, per exemple, la necessitat i periodicitat d’escombrar un determinat sector?
Les necessitats de neteja de cadascun dels sectors són fruit de l’aplicació de l’adaptació a la població actual (40.000 habitants), a la diversitat de nuclis habitats i a les característiques diferents de cadascun d’ells. Per al seu còmput es tenen en compte aspectes com el trànsit de gent, la presència de comerç, la presència d’equipaments públics amb alta afluència, si es tracta o no de zones turístiques, hàbits de la ciutadania del barri, etc. Això, conjuntament amb l’anàlisi de les freqüències actuals i les queixes derivades d’aquestes, han permès adaptar les necessitats de neteja a cada zona per tal de millorar-ne el servei. També cal esmentar les millores derivades de l’ús de l’aplicació ‘Cuidem el Vendrell’, que ha aportat molta informació d’incidències detectades.

Per exemple?
S’han inclòs dins el servei de neteja viària diversos serveis que fins ara no hi estaven inclosos: la retirada immediata d’aigua i de residus en episodis d’inundació; la retirada d’herbes, abocaments incontrolats o botellades; neteja dels pipicans i dels parcs; l’homogeneïtzació de les papereres del municipi i el canvi de les papereres del Passeig Marítim cap a un model elegant i de més capacitat; la neteja de grafitis de l’espai públic…


Quin és ara i quin serà el cost anual del servei?
El cost màxim anual del nou servei serà de 2.347.190,33 euros. Representa un augment important respecte al contracte ja vençut, el que manifesta la voluntat d’aquest Govern per invertir els recursos i esforços que calguin per tenir el Vendrell que tots els ciutadans i ciutadanes mereixem.

S’han plantejat remunicipalitzar el servei com en altres municipis, com ara Calafell, o quins avantatges veuen en la gestió externa del contracte?
A nosaltres ens importa el què, no el com. Només posem dos requisits: que el servei sigui el més eficient possible i, alhora, el més beneficiós per a la ciutadania. Vam crear una comissió formada per tècnics i experts que va dictaminar quina era la manera més eficient i racional de gestionar el servei, i el que hem fet ha estat aplicar els seus criteris per tenir el millor servei possible.

Què passarà amb el personal que ara mateix neteja el Vendrell quan hi hagi una nova licitació?
L’adjudicatari està obligat a subrogar la totalitat de les relacions laborals vigents de l’actual servei, amb els treballadors que integren l’actual plantilla de neteja viària i amb les condicions de la normativa sectorial vigent i aquelles establertes en l’últim conveni col·lectiu aprovat per totes les parts.

Quins recursos humans i materials fan falta perquè el Vendrell estigui tan net com reclama la ciutadania?
Els que es preveuen en la documentació tècnica d’aquest servei que es pretén licitar. Pel que fa a recursos materials de vehicles especials de neteja, són: màquines d’escombrar amb 3 raspalls i velocitat de trànsit mínima de 0-40 km/h, furgons hidronetejadors, fregadores, equips de neteja amb aigua calenta a pressió, etc.

Implica algun aspecte al Vendrell el fet que el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) estigui pendent de licitar un nou contracte de residus?
El nou servei de neteja viària és autònom i aportarà resultats per si mateix. Amb tot, la qualitat de l’espai públic serà millor com més adaptats a la realitat estiguin els serveis municipals a les necessitats actuals. El model de recollida i gestió de residus vigent actualment es troba al final de la seva vida útil i des de l’Ajuntament ja es va definir el nou model, centrat en la responsabilitat de l’usuari, els sistemes d’alta eficiència en la recollida i els objectius europeus a assolir. El CCBP està impulsant la licitació d’aquest nou model i servei, i els resultats hauran de contribuir a millorar la qualitat de l’espai públic del Vendrell: d’una banda, pel sistema porta a porta i els contenidors intel·ligents; i de l’altra, per una major presència de personal al carrer, amb més sensibilització, control i sanció. Així doncs, la implantació del nou model de recollida de residus reforçarà els resultats del sistema de neteja viària previst.

Quins són els índex de reciclatge al Vendrell, quin és l’objectiu a assolir i com hi pensen arribar?
La ciutadania del Vendrell recicla el 27% dels residus i més d’un 70% va a la fracció resta. Es pretenen assolir els objectius marcats per la Unió Europea, que vol dir que l’any 2030, el 60% dels residus municipals han de ser reutilitzats o reciclats. Es pretenen assolir amb la implantació del nou model de recollida i gestió de residus, la sensibilització i l’atenció als grans generadors, així com amb campanyes periòdiques. I també amb la posterior millora dels serveis de recollida de runes, tèxtil, trastos, així com amb la reducció dels abocaments incontrolats, que també anem treballant des de diferents aspectes. Els objectius s’hauran d’assolir com a resultat d’un treball en múltiples àmbits i arestes del sistema, que permetran transformar-lo completament. Amb preus molt assequibles, ens permeten donar a conèixer el territori fent una acció solidària, enguany orientada a dues entitats com TIÁM i Llambrusca, que treballen per a persones amb Alzheimer.

També et pot interessar

Comentaris