L’Arboç aprova un pla urbanístic que revaloritza els elements històrics

El carrer Major, en ple centre del nucli antic de l’Arboç.
Avatar
20/09/2021 - 19:55h

Les llicències d’obra que es demanin al nucli antic hauran de complir la nova normativa aprovada inicialment

L’Ajuntament de l’Arboç ha aprovat un nou pla urbanístic per tal de “preservar i posar en valor els edificis i espais exteriors del nucli antic, tant públics com privats, juntament amb els seus elements històrics”.

El pla i la normativa que conté han estat aprovats inicialment pel consistori arbocenc, alhora que les llicències d’obra que es demanin d’ara endavant a l’interior del nucli antic del municipi hauran de complir la nova normativa.


L’Ajuntament de l’Arboç va aprovar en el mateix ple i com a pas previ una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a l’encaix de l’anomenat Pla especial de protecció i desenvolupament del patrimoni arquitectònic i arqueològic del nucli antic en la normativa urbanística vigent.

Aquest pla especial és una nova normativa adequada a la preservació dels valors patrimonials del nucli antic, així com per la seva recuperació en aquells casos que han quedat emmascarats per posteriors intervencions.

La normativa pretén dotar a l’Ajuntament de l’Arboç i als particulars d’un text a l’alçada de l’actual cultura de protecció del patrimoni a Catalunya, més clar i exhaustiu en la catalogació dels elements, i ajustat als valors històrics de l’àrea antiga del municipi, fomentant la recuperació del conjunt i el seu atractiu turístic.

Bona part de la normativa està adreçada a promoure l’habitabilitat i la qualitat de vida com a objectius compartits i complementaris de la cura del patrimoni i del paisatge urbà.

És per aquests motius que, segons remarca l’Ajuntament de l’Arboç, el pla ja ha estat aprovat inicialment per l’administració. Actualment s’estan valorant tècnicament les al·legacions presentades i s’està a l’espera també dels informes dels departaments de Cultura i d’Urbanisme de la Generalitat, per tal de passar a l’aprovació provisional i, posteriorment, la definitiva.

També et pot interessar

Comentaris