Sant Jaume dels Domenys torna a negar-se a la creació d’un macroparc solar

El municipi no vol veure perillar la viabilitat ambiental, energètica i econòmica del territori | ACN
14/04/2021 - 13:25h

Tot i que la Ponència d’Energies Renovables desaconsella la ubicació proposada, l’empresa promotora ha presentat recurs de reposició

L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha tornat a negar-se a la creació d’un emplaçament de macroparc solar al municipi. El passat 8 d’abril l’Ajuntament va presentar les al·legacions corresponents al recurs de reposició presentat per l’empresa promotora del projecte a la Ponència d’Energies Renovables. La presentació del recurs busca que serveixi per revisar el sentit de l’informe de viabilitat en favor de l’empresa.

Des de l’Ajuntament es menciona que la proliferació dels parcs solars i eòlics s’està realitzant sense planificació amb un model de negoci basat en l’explotació del sòl rústic per activitats industrials. Per fer front a aquesta falta d’ordenació, l’Ajuntament de Sant Jaume va aprovar el desembre de 2020 una suspensió de llicències durant un any aplicable a tots els sòls no urbanitzables amb la finalitat de modificar el plantejament urbanístic del municipi i regular la implantació d’aquest tipus de parcs.

A data 19 de novembre de 2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya tramet a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys la consulta prèvia sobre la viabilitat d’implantació d’una planta solar fotovoltaica anomenada ISF Castellet II, als termes municipals de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès.

Defectes en l’avantprojecte dificulten calcular amb exactitud la dimensió del macroparc solar, ja que segons la documentació escrita té una extensió dins del municipi de Sant Jaume de 115.341 m2 i segons la documentació gràfica té una extensió estimada de gairebé quatre vegades més, 433.000 m2. A la imatge es pot observar la magnitud de la instal·lació segons la documentació gràfica.

Representació aproximada de l’extensió del macroparc solar

L’Ajuntament de Sant Jaume, juntament amb els altres municipis afectats, el passat 17 de desembre va presentar un informe d’al·legacions al projecte concloent que el projecte no és compatible amb la normativa urbanística i té afectacions sobre el patrimoni històric i cultural i la promoció econòmica del municipi.

La Ponència d’Energies Renovables era el destinatari de l’informe, és un grup de treball específic en l’anàlisi de la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques. La Ponència va emetre la resolució el 17 de febrer de 2021 amb la conclusió que l’informe és desfavorable sobre la viabilitat urbanística i del paisatge, posa condicionants a la viabilitat ambiental, energètica i hidrològica, no es pronuncia sobre la viabilitat cultural i accepta la viabilitat agrària on només fa recomanacions.

Seguidament, el passat 25 de març l’empresa promotora presenta un recurs de reposició a la Ponència perquè es revisi el sentit de l’informe de viabilitat en favor de l’empresa. Dins el termini, l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys torna a presentar les al·legacions corresponents.

El procés es troba actualment en mans de la Ponència d’Energies Renovables que s’ha de pronunciar de nou sobre l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica anomenada ISF Castellet II. No hi ha una data definida per aquesta nova resolució.

També et pot interessar

Comentaris