Primer premi al CCAP com a administració oberta capdavantera

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal, amb personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i del Servei d’Informàtica | CCAP
Avatar
29/07/2020 - 10:42h

L’ha guanyat en la categoria de consells comarcals de més de 50.000 habitants, per la transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i de la gestió interna

El Gabinet Tècnic i el Laboratori d’Innovació del Consorci AOC avaluen cada any el grau de maduresa de la transformació digital dels ens locals de Catalunya, en una iniciativa única i innovadora, tant a nivell estatal com internacional. L’avaluació es fa a partir de dades objectivables dels principals indicadors dels governs digitals oberts. Aquest reconeixement posa en valor l’excel·lent feina de les administracions locals que lideren la transformació digital a Catalunya.

La transformació digital de la ciutadania i de les administracions públiques de Catalunya s’impulsa des del Consorci AOC amb la col·laboració de la Generalitat, les diputacions i els consells comarcals (entre altres). Durant l’any 2019 s’han fet unes 771.000 transaccions electròniques diàries que han generat un estalvi de 383 milions d’euros (100 milions més d’estalvi que durant l’any anterior).

PUBLICITAT

Destaca especialment el servei Via Oberta, que permet donar compliment al dret de la ciutadania a no aportar documents que ja estiguin en poder de les administracions. Durant l’any 2019, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va fer 4.480 consultes de dades i documents d’altres administracions a través del servei Via Oberta, això vol dir que cada ciutadà de la comarca es va estalviar presentar 24 documents de mitjana en els seus tràmits i gestions amb aquesta administració local.

L’any passat, el Consell Comarcal va rebre també 10.059 tràmits electrònics de ciutadans, entitats, empreses i centres educatius, va recepcionar 1.416 factures electròniques, va fer 3.483 tràmits electrònics amb altres administracions i va enviar 2.788 notificacions electròniques. Segons dades del Consorci AOC, aquests serveis han comportat un estalvi per al Consell Comarcal de més de 120.000 €.

PUBLICITAT

Aprofitar el potencial de l’entorn digital exigeix adequar la totalitat de la gestió interna de les administracions i reciclar permanentment el seu personal, però el resultat és una administració més oberta i eficient i uns serveis públics de millor qualitat.

També et pot interessar

Comentaris