Un estudi de la Plataforma DIV defensa que el Quart Cinturó acabi a Abrera

FOTO: MARIA ROSA FERRÉ
Avatar
26/03/2020 - 20:00h

El coŀlectiu Defensem la Identitat Vinícola del Penedès ha encarregat diversos treballs que avalen la demanda de part del territori

Aquesta setmana s’ha presentat el resum dels treballs desenvolupats per un conjunt de professionals de l’urbanisme i la planificació territorial amb el mandat de la Plataforma DIV Penedès. L’objectiu dels treballs, que es poden consultar a www.preservemelpenedes.com, és incidir en la millora del Pla Territorial, a fi d’aportar coneixement i sensibilitat respecte al sector vitivinícola, i la seva transcendència en el territori del Penedès.

Els treballs presentats s’han agrupat en cinc grans àrees: l’anàlisi sobre els aspectes relatius a mobilitat i transport, la qualitat paisatgística, l’anàlisi sobre les estratègies d’assentaments i sectors d’activitat, sobre els espais oberts i finalment l’anàlisi econòmica. L’equip de treball ha estat integrat per professionals que podrien formar part del mateix desenvolupament del Pla, ja que tots ells són coŀlaboradors de l’administració en planejament urbanístic i territorial en l’actualitat.

PUBLICITAT

Els estudis conclouen l’obsolescència, per innecessària, de l’entrada del Quart Cinturó al Penedès. També demanden la permeabilitat més gran d’una A-7 (actual AP-7) prevista sense peatges, i una N-340 amb un caràcter més local. La proposta presentada tanca el Quart Cinturó al corredor d’Abrera, evitant entrades expansives cap al Penedès, amb efectes devastadors sobre aquest espai vitivinícola.

En el mateix sentit, els estudis sobre els sistemes d’assentaments s’allunyen de les dinàmiques expansives i mostren que hi ha reserva de sòl al Penedès per gairebé cent anys en el cas de sòl residencial, i més de 30 anys per al sòl d’activitat. Aquesta contenció ve també reforçada pels estudis econòmics, que emmarquen la vinya en tota la seva cadena de valor.

La nostra contribució no s’acaba en el present document, ni en les propostes que conté, i per tant mantindrem el compromís de participació”

Plataforma Defensem la Identitat Vinícola del Penedès

La demanda de la protecció de la vinya, més enllà de l’estricte conreu, també es resol amb una adequada proposta d’ordenació dels espais oberts, sense competència entre els valors a protegir, proposant que superi l’escala municipal, prenent les unitats de paisatge com l’entitat bàsica de la seva ordenació.

Els estudis són el resultat del lideratge de la societat civil del Penedès i del teixit associatiu, empresarial i sindical, “que han fet un esforç majúscul per aportar al Pla Territorial una mirada diferent de la que se’ls hi presentava, fent valdre l’espai vitivinícola”, han apuntat des de la plataforma.

“Aquests estudis presentats tenen un caràcter propositiu, per millorar i enriquir els treballs que el Departament de Territori està desenvolupant, amb l’objectiu d’incorporar el valor del sector vitivinícola en la configuració del futur de la Vegueria i procurant per a la millora del conjunt del Penedès”, han afegit.

De cara al futur, a la Plataforma consideren que la seva contribució “no s’acaba en el present document, ni en les propostes que conté, i per tant mantindrem el compromís de participació, exercint-la, en l’elaboració del Pla Territorial”, han dit.

També et pot interessar

Comentaris