L’Hospital del Vendrell té un impacte econòmic de 46 milions d’euros anuals al territori

alt
05/02/2010 - 10:07h

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i la Cambra de Comerç de Tarragona han presentat un estudi sobre l’impacte que té el sector hospitalari en l’economia local de Tarragona i el Vendrell, els dos indrets on la Xarxa de Santa Tecla gestiona hospitals, i pel que fa a l’Hospital del Vendrell val a dir que l’equipament genera un moviment econòmic anual d’uns 46 milions d’euros, “sense computar les inversions”, i ha creat fins el moment 774 llocs de treball, comptant els directes al propi centre sociosanitari i els indirectes. Aquestes dades, segons els promotors de l’estudi, posen de manifest la importància per a l’economia d’un territori, en aquest cas del Vendrell i la resta de la comarca del Baix Penedès, que té un sector que d’alguna manera viu al marge de les crisis econòmiques i de les deslocalitzacions empresarials.
L’informe apunta que la ‘producció’ a l’Hospital del Vendrell per a aquest any 2010 s’estima en 34,9 milions d’euros, els quals es divideixen en els 19,39 milions d’euros que fan referència als salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social per part dels treballadors del centre sociosanitari, els 13,91 milions d’euros per al consum de béns i serveis per a l’equipament -productes farmacèutics, material sanitari, despeses financeres..- i l’1,62 milions d’euros del que s’anomena ‘excedent brut’. El que es coneix com a ‘valor afegit brut’ (VAB) representa el 60% de la producció, un índex prou elevat que s’explica fonamentalment perquè a l’Hospital del Vendrell hi ha molt de personal qualificat i la despesa en personal comporta també un alt pes específic. En valor absolut, el VAB de l’Hospital del Vendrell per a l’actual exercici suposarà 21 milions d’euros, dels quals, com s’ha apuntat, 19,39 milions d’euros corresponen a salaris i cotitzacions a la Seguretat Social. Uns diners que, lògicament, tenen la seva vessant positiva en l’economia del territori, atès que poc o molt repercuteixen en el consum directe a la zona.
Aquells 34,9 milions d’euros de ‘producció’ a l’hospital vendrellenc generen la producció global esmentada en l’inici d’aquest article: 45 milions d’euros en el conjunt de sectors de l’economia a la capital del Baix Penedès i la resta del territori.
L’Hospital del Vendrell compta amb una plantilla de 506 treballadors -inclòs el personal subcontractat per a la cuina, neteja i manteniment de l’equipament-, pels quals la Generalitat paga 14 milions d’euros en salaris i 4 milions d’euros a la Seguretat Social. Ara bé, la inversió en l’ocupació per a l’Hospital del Vendrell també té efectes en la creació de llocs de treball en altres sectors.
Així, per cada milió d’euros invertit en sanitat es generen en realitat 22 llocs de treball -al sector de la Salut i en altres-. Això fa que els 506 llocs de treball directes al centre hospitalari del Vendrell siguin en realitat 774 llocs de treball, comptabilitzant-hi els 268 empleats que tenen relació amb l’Hospital del Vendrell, però al marge del sector sanitari.

També et pot interessar

Comentaris