El Govern de la Generalitat aprova la licitació per a la gestió d’Idiada

Imatge aèria d’arxiu de les instal·lacions d’IDIADA (Foto: IDIADA)
12/03/2024 - 19:55h

El nou contracte per a l’empresa amb una pista de proves automobilístiques a Santa Oliva preveu una durada de 25 anys

El Govern de la Generalitat ha acordat iniciar el procediment per adjudicar el nou contracte de gestió d’Idiada. L’executiu català ha autoritzat la licitació per adjudicar el contracte patrimonial que, mitjançant la venda d’un 80% de les accions per un preu de sortida de 238 milions d’euros, permetrà a la futura empresa adjudicatària dur a terme la gestió de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (Idiada), una vegada finalitzi el compromís amb l’actual gestor, previst per al proper mes de setembre.

La durada del futur contracte, la formalització del qual està prevista durant aquest exercici, serà de 25 anys.

El complex d’Idiada, inaugurat l’any 1994, és un circuit de proves ubicat a Santa Oliva, a la comarca del Baix Penedès, que disposa d’una sèrie d’instal·lacions que permeten simular el comportament de tota mena de vehicles en diferents condicions i realitzar-hi serveis d’assaig, recerca, desenvolupament, control de qualitat, certificació i altres en el sector de l’automoció.

La gestió d’aquest complex, propietat de la Generalitat de Catalunya, actualment està cedida a una societat, Idiada Automotive Technology, SA, participada per la Generalitat –a través de la societat Avançsa– i per l’empresa Applus amb un 20% i un 80% de les accions, respectivament. A la finalització del contracte actual, i segons el text aprovat aquest dimarts, la Generalitat esdevindrà propietària de tots els actius vinculats, tant els que actualment ja estan cedits a la societat gestora com els que posteriorment aquesta hagi adquirit, així com del 100% de les accions d’Idiada Automotive Technology, SA.

Amb la nova licitació, el Govern vol garantir, d’una banda, el creixement de l’activitat d’Idiada, un model d’èxit que genera ocupació de qualitat i un impacte econòmic significatiu al Penedès, i que situa Catalunya a l’avantguarda de la innovació en el camp de l’automòbil a escala internacional.

De l’altra, també es vol potenciar l’R+D+I i la formació en el sector i la zona geogràfica on se situa l’Idiada, així com les inversions a Catalunya. Aquest model de gestió permet, alhora, mantenir la vinculació d’un actiu estratègic en l’esfera patrimonial de la Generalitat.

D’acord amb el text aprovat pel Govern, la societat Idiada Automotive Technology, SA serà beneficiària –en règim de concessió de domini públic– d’un títol habilitant per a l’ús privatiu dels béns que configuren les instal·lacions del complex d’Idiada, que romandran en propietat de la Generalitat de Catalunya. Alhora, l’adjudicatària del contracte esdevindrà propietària del 80% de les accions d’aquesta societat durant un termini de 25 anys.

El preu de venda de les accions s’estableix en un import mínim de 238 milions d’euros, millorables a l’alça. Així mateix, la Generalitat es garanteix el cobrament d’un cànon per la concessió fix anual de 4 milions d’euros i un cànon variable en funció dels resultats de la societat, a més dels possibles dividends que es generin durant aquest període, en funció de la seva participació accionarial.

Els detalls de la licitació es publicaran en els pròxims dies al DOGC i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

També et pot interessar

Comentaris