Àmplia enquesta ambiental sobre el Vendrell a càrrec d’alumnes de l’Institut Mediterrània

Presentació del treball dut a terme al Vendrell (Foto: Institut Mediterrània)
14/06/2024 - 13:29h

Estudiants de quart d’ESO han elaborat un treball a partir de set eixos de consulta sobre temàtiques ambientals del municipi.

Els alumnes de quart d’ESO de l’Institut Mediterrània del Vendrell han elaborat una extensa enquesta sobre la percepció que tenen els veïns del municipi sobre diferents aspectes relacionats amb el medi ambient. L’enquesta, elaborada per l’alumnat de la matèria de Junior Report -que treballa diferents àmbits del periodisme i la comunicació-, va ser presentada en l’acte de cloenda del Servei Comunitari, organitzat per l’Ajuntament del Vendrell en el marc del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) del municipi.

Un centenar d’alumnes han estat els encarregats de fer el qüestionari que, d’una proposta de 70 preguntes inicials, finalment s’ha concretat en unes 50 preguntes, tant obertes com tancades. Els mateixos alumnes han estat els responsables també d’executar el qüestionari al carrer i fer-ne el posterior tractament i anàlisi de les dades, tant de caràcter general com creuades amb les diferents variables, enfrontant-se amb un camp on abans no s’havien endinsat mas. Per fer-ho han comptat amb el suport del professorat de Llengua catalana i literatura i Matemàtiques.

Set eixos de consulta

Per facilitar l’anàlisi i lectura dels resultats, s’ha procedit a exposar les dades en set blocs temàtics que, intentant centrar-se sempre en l’àmbit del municipi del Vendrell, intenten abastar diversos aspectes de la situació ambiental del municipi. Aquests són:

· Consciència ambiental: Es tracta d’un bloc de preguntes destinades a conèixer quina és la percepció que té la ciutadania del medi ambient, en l’àmbit global, però també des de la perspectiva local. També s’intenta com conèixer quins són els seus hàbits en aquest àmbit.

· Informació i compromís ambiental: Un dels elements importants per als responsables de la gestió ambiental és conèixer quin és el grau d’informació que té la ciutadania i quin impacte tenen les campanyes de conscienciació que es fan des de l’administració. És el que se cerca en aquest apartat.

· Reciclatge: En aquest apartat s’hi incorporen un conjunt de preguntes destinades a saber quines accions porten a terme els ciutadans en benefici del medi ambient. L’objectiu és conèixer si s’estan adquirint els hàbits de les accions més senzilles que es recomanen per reduir els residus i millorar-ne la gestió.

· Valoració de la gestió dels residus municipals: La bateria de qüestions que es plantegen tenen com a finalitat conèixer la percepció dels habitants del Vendrell pel que fa a com es gestionen els seus residus per part de les administracions. Així mateix, es recullen algunes propostes de millora.

· Contaminació i espais verds: Es tracta d’un conjunt de preguntes que estan destinades a conèixer la percepció ambiental dels veïns del Vendrell. En general, apuntar com veuen els ciutadans la situació del municipi respecte a altres i com valoren l’estat de diferents sistemes ambientals.

· Neteja i via pública: L’apartat apunta directament a la situació de la neteja viària i a l’opinió dels enquestats en aquest aspecte. També s’hi inclouen possibles actuacions.

· Percepció ciutadana: Es tracta d’un apartat que demana als enquestats que valorin la gestió que des de les institucions es fa del medi i apuntin algunes de les causes que provoquen els principals problemes ambientals al Vendrell.

El govern municipal aprova just i la manca de civisme preocupa

Finalment, la valoració dels enquestats aprova just la neteja en general dels carrers del municipi, l’estat en general de les zones verdes i l’estat en general de les platges. Respecte a la gestió ambiental de l’Ajuntament del Vendrell obté un aprovat just del 5,03 de mitjana. Majoritàriament, a més, els vendrellencs que han respost l’enquesta consideren l’incivisme la principal causa dels dèficits ambientals i del municipi. Sobre això, un 60% de la població vendrellenca consultada seria partidària d’endurir les ordenances municipals de civisme.

Més de la meitat dels veïns del municipi se senten molt o bastant preocupats pel canvi climàtic i que consideren que aquest fenomen és una evidència. Davant d’aquest fet, els enquestats consideren que l’emergència climàtica és un problema al qual han de respondre tots i cadascun dels ciutadans del planeta. Amb tot i això, reconeixen que les qüestions relacionades amb el medi ambient no són un tema de conversa habitual a la llar si bé la majoria dels enquestats considera que la família ha estat l’element més important que ha contribuït a formar-se una consciència ambiental.

Existeix una percepció majoritària entre els enquestats que la gent està poc informada sobre els problemes relacionats amb el medi ambient. A l’hora de demanar els ciutadans qui ha de tenir un paper més actiu en les accions de protecció i millora ambiental, les dades demostren clarament com hi ha respostes molt igualades. Quan se’ls demana indirectament pel seu compromís personal, més de la meitat dels enquestats reconeixen que no ha participat mai en activitats de neteja o conscienciació ambiental.

La majoria de la població del Vendrell enquestada afirma que recicla entre bastant i molt a casa seva, però la xifra es redueix de manera important quan es tracta de reciclar al lloc de treball o estudis. Alguns exemples pràctics de mesures per reduir els residus són l’ús majoritari de coixineres del pa o l’ús d’envasos reciclables. D’altra banda, es mostren d’acord en haver de pagar les bosses de plàstic de les botigues i la majoria de les persones enquestades pensen que el més viable és limitar el consum d’aigua.

Bona predisposició a un model de recollida porta a porta

Per molt poca diferència, hi ha una majoria de persones enquestades que consideren que hi ha suficients contenidors de residus al Vendrell situats a prop dels seus domicilis i reconeix que no se’n fa un bon ús. També hi ha una majoria de persones que han estat enquestades que consideren que no hi ha un manteniment i neteja d’aquests contenidors correcte. Malgrat tot, aproven l’actual sistema de manteniment i neteja i la meitat dels enquestats està satisfet, en termes generals, amb el sistema de recollida de residus. Això no obstant, més de la meitat dels enquestats han manifestat que estarien a favor de l’establiment d’un servei de recollida porta a porta.

Partidaris de les restriccions al vehicle privat

Pel que fa als hàbits de transport, una de cada quatre persones enquestades assegura que no utilitza mai el transport públic del Vendrell i prioritza el vehicle privat. Amb tot i això, hi ha una majoria dels enquestats que serien partidaris de limitar l’ús del vehicle privat en algunes zones del Vendrell, però que també es manifesten contraris a establir algun tipus de taxa per accedir amb el vehicle privat a determinats espais. És significatiu que la majoria dels enquestats no creu que amb més carrils bici es reduiria el trànsit a la ciutat.

En termes generals, la percepció dels veïns del Vendrell és que el municipi pateix una contaminació similar a la d’altres. També són majoria els que reclamen un increment de les zones verdes.

Més de la meitat dels enquestats consideren que al Vendrell hi ha algunes zones més brutes que altres i assenyalen diversos punts on la neteja és més necessària, principalment a l’extraradi del nucli urbà. A més, un 65.5% dels habitants del Vendrell enquestats troben a faltar papereres. Per una altra banda, opinen que els pipicans no estan ben localitzats i la majoria van respondre que caldrien més pipicans. Sobre això, la majoria aposta per establir sancions més dures als propietaris que no recullen els excrements a la via pública.

Per llegir íntegrament els resultats de l’enquesta clica aquí.

També et pot interessar

Comentaris