Aigües de Vilafranca va detectar i arreglar una avaria cada 3 dies el 2023

L’empresa municipal destaca la importància de fer un bon manteniment de la xarxa d’abastament per evitar pèrdues

La xarxa d’abastament d’aigua de Vilafranca gaudeix d’una molt bona salut. Així es considera des de l’empresa gestora, Aigües de Vilafranca, que per mitjà del seu director gerent, Xavier Mas, indica que el manteniment i la inversió constant a la xarxa és un factor clau per aconseguir un bon rendiment. Tot i les bones condicions en què es troba la xarxa en els més de 200 quilòmetres de canonades que hi ha, Aigües de Vilafranca va detectar i arreglar 103 avaries a la vila durant el 2023. En total en van ser 342, comptant les dels altres municipis dels quals en gestiona l’aigua: Santa Margarida i els Monjos, Pacs, les Cabanyes, Vilobí i la Granada.
A Vilafranca, l’índex de rendiment és del 84%, molt per sobre de la mitjana catalana, que és del 72%. Això vol dir que hi ha un 16% de pèrdues, que no són considerades com a tal perquè es comptabilitzen com a fraus, dels que roben l’aigua perquè estan directament connectats a la xarxa; subcomptatges de comptadors, perquè els 25.000 comptadors d’abonats es llegeixen amb un marge d’error a la baixa, i els usos no controlats, com és el cas d’antigues zones de reg, de quan no hi havia comptadors i algunes fonts no controlades.


El cas és que a Vilafranca no es pot definir un mapa de les fuites a la xarxa perquè així que se’n detecta alguna immediatament s’hi actua. Aquesta diligència ha augmentat actualment, en un context de sequera extrema.
Des d’Aigües de Vilafranca s’explica que les que presenten més dificultat a l’hora de detectar-les són les fuites ocultes. Per localitzar-les se sectoritza la xarxa i es divideix en 9 grans sectors amb els seus subsectors. En el cas que es detecti un increment excessiu del consum, és probable que es degui a una fuita, especialment demostrable si augmenta el consum nocturn. Les fuites poden estar causades per obres o per la mala instal·lació d’algun material o per deteriorament de les canonades. “És un treball diari d’anar buscant, estar atents i, a més, periòdicament fem campanyes buscafuites”, detalla Xavier Mas. El responsable d’Aigües de Vilafranca destaca la importància d’invertir en la xarxa de manera constant, “una pràctica que a Vilafranca ja fa anys que es fa”. La planificació també és una eina indispensable per al bon funcionament de la xarxa. Vilafranca té redactat un pla director d’abastament d’aigua que marca, a anys vista, les actuacions que caldrà fer al municipi.

També et pot interessar

Comentaris