El CCBP aprova la licitació del nou servei de recollida d’escombraries al Baix Penedès

Una imatge del ple del Consell Comarcal del Baix Penedès d’aquest dimecres. (Foto: CCBP)
04/04/2024 - 12:40h

L’acord comporta més de 81 milions d’euros per 10 anys i es va prendre per unanimitat al ple comarcal, reunit aquest dimecres al vespre.

El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) va aprovar en la seva sessió que va tenir lloc aquest dimecres al Vendrell, per unanimitat, la licitació del nou servei de recollida d’escombraries. Aquest nou contracte, que s’ha estat gestionant durant 4 anys, donarà servei a nou ajuntaments de la comarca; tots llevat dels de Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

Aquest contracte, el principal que signen els ajuntaments, tindrà una durada prevista de 10 anys, un pressupost de licitació total per als 10 anys de 81.266.700.25 € (inclou IVA) i està dividit en 2 lots. El lot 1 preveu els serveis específics de recollida i transport de la fracció vegetal i voluminosos a demanda i queda reservat a centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció regulades.

El lot 2 preveu el servei de recollida de residus, que inclou: la recollida amb contenidors, recollida porta a porta, recollida a establiments comercials, recollida de residus generats en mercats, recollida de residus generats en esdeveniments i actes festius, recollida de residus abandonats, recollida d’oli, gestió de les deixalleries mòbils, neteja de contenidors, manteniment de contenidors, gestió de les deixalleries fixes, comunicació i educació ambiental.

El passat mes de novembre, el Vendrell i vuit municipis més de la comarca penedesenca van aprovar delegar l’execució de la competència de residus en el CCBP i unir-se en un mateix contracte de serveis per renovar la recollida de residus. En el cas del Vendrell, el servei representa uns 7,5 milions d’euros.

La comarca del Baix Penedès té actualment un percentatge inferior al 40% de recollida selectiva i el Vendrell, en concret, del 30%. Aquests percentatges, obligatòriament, s’han d’incrementar fins arribar a xifres superiors al 55% a partir del proper any, 2025.

Igualment, amb la finalitat d’incentivar la recollida selectiva, l’Agència Catalana de Residus ha incrementat progressivament des del 2020 el cost per tona de disposició de la fracció rebuig, no seleccionada, als abocadors, que s’ha incrementat en un 52%. 

El nou contracte inclou la recollida, el transport i l’eliminació dels residus, i el servei de deixalleria. Durant els propers mesos es tramitarà la licitació amb l’objectiu de començar la implantació del nou servei en el segon semestre d’aquest any.

Porta a porta i contenidors intel·ligents

El nou servei de recollida d’escombraries estendrà a tot el municipi del Vendrell sistemes de recollida més eficients, principalment el porta a porta (PaP), que actualment ja s’utilitza a Torreblanca, Nou Vendrell i Sant Vicenç de Calders, zones on arriben a percentatges de selectiva del 80%.

Dins del mateix municipi del Vendrell, en funció de la tipologia dels habitatges, s’han previst zones amb recollida porta a porta, zones amb contenidors intel·ligents i zones amb contenidors mòbils. A més, hi haurà recollida industrial als polígons i comercial a botigues i restauració (porta a porta), i deixalleries de proximitat.

El nou servei inclou també un equip d’educadors ambientals per donar suport a la ciutadania en la transició al nou sistema de recollida. Aquest nou model permet identificar els usuaris per aplicar bonificacions o penalitzacions, que s’incorporaran en la futura ordenança fiscal que està en estudi.

A banda de les esmentades zones del municipi del Vendrell, el sistema de recollida PaP ja s’aplica igualment a les poblacions de l’Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès i Bonastre.

Alhora, en algunes zones del Vendrell es farà la recollida pel sistema de contenidors intel·ligents, que també s’ha previst per als municipis d’Albinyana, Bellvei, Masllorenç i el Montmell.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha comentat en roda de premsa aquest dijous: ”El sistema actual de recollida amb illes de contenidors per fraccions ha arribat al seu màxim rendiment. Ara ens toca fer un salt de qualitat en la recollida selectiva, també per poder reduir costos”.

També et pot interessar

Comentaris