La campanya de prevenció d’incedis forestals a l’Alt Penedès s’avança a l’1 de maig

25/03/2024 - 16:11h

El Consell d’Alcaldes va acordar la creació d’una Taula Política de Regidories de Gent Gran

Dijous passat es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldies de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, les tècniques de Gent Gran del Consell Comarcal van presentar les accions dutes a terme durant l’any 2023 i les accions previstes per a l’any 2024. Entre les novetats d’enguany, hi ha la creació d’una Taula Política de Regidories de Gent Gran i la proposta de modificació dels estatuts del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès per part del Ple del Consell Comarcal.

La modificació que proposa el Servei de la Gent Gran és el nomenament, des de cadascun dels ajuntaments, d’un vocal al Consell de la Gent Gran. La finalitat d’aquests nomenaments és renovar i dinamitzar aquest òrgan consultiu comarcal, amb persones grans que destaquin per la seva implicació en la vida associativa dels municipis.

Tot seguit, el diputat delegat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, i Jaume Minguell, cap de l’Oficina, van presentar la campanya de prevenció d’incendis forestals 2024 i van informar sobre diverses línies de subvenció per als ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal i els propietaris forestals.

Minguell va explicar la situació de l’Alt Penedès: sequeres recurrents durant els darrers anys, una massa forestal molt densa, zones habitades al costat dels boscos, parcel·les abandonades a les urbanitzacions amb vegetació descontrolada, abandonament de la ramaderia extensiva, desenes d’abocaments incontrolats amb risc d’incendi, estius amb temperatures per sobre dels 40º, precedents d’incendis forestals que cobreixen la pràctica totalitat de la massa forestal de l’Alt Penedès… i la possibilitat que aquest estiu es produeixi un incendi de 3a generació que posi en risc la vida de les persones i el seu patrimoni.

Per aquest motiu, la Diputació i les agrupacions de defensa forestal començaran les tasques de prevenció l’1 de maig (un mes abans de l’habitual). A més, la Diputació posarà un tècnic especialitzat en extinció d’incendis al costat dels alcaldes i alcaldesses quan sigui necessari.

Igualment, la Diputació de Barcelona ha creat línies de subvenció per a ajuntaments, ADF i propietaris forestals, amb un pressupost extraordinari i per diversos conceptes: retirada d’abocaments incontrolats amb risc d’incendi, actualització dels plans de prevenció municipals, adquisició de nous vehicles per a les agrupacions de defensa forestal, compartimentació de zones estratègiques forestals, manteniment i obra nova en camins i punts d’aigua, i valoració i restauració del patrimoni públic en cas d’incendi (punts d’aigua, canonades, recollida d’arbres, recuperació de les zones afectades).

Des de la Diputació es recorda als ajuntaments la necessitat d’aplicar les ordenances i les taxes forestals, i la conveniència d’impulsar les associacions de propietaris forestals per facilitar i fer rendible la gestió dels boscos.

També et pot interessar

Comentaris