Vilafranca premiarà els ciutadans que reciclin millor

05/03/2024 - 15:02h

Utilitzar amb freqüència la deixalleria i la minideixalleria permetrà obtenir una reducció de fins al 5% en la taxa de la recollida d’escombraries a Vilafranca.

A partir d’aquest any, fer servir amb freqüència la Deixalleria o la Minideixalleria permetrà obtenir una reducció en la taxa de residus. Així ho ha explicat aquest migdia el regidor d’Espai Públic i Transició Ecològica, Miquel Medialdea. Una mesura que va ser aprovada a les Ordenances Fiscals per al 2024. Medialdea ha explicat que la taxa de residus és un tribut municipal que té com a objectiu cobrir els costos de recollida, transport, tractament, valorització i disposició del rebuig dels residus municipals. La reducció que es planteja per als usuaris de les deixalleries, mòbil i fixa, “va en la línia de la normativa estatal, que estableix que en els propers anys la ciutadania haurà de cobrir el 100% d’aquests costos. Paral·lelament també preveu que hi hagi mecanismes per tal de que l’usuari pagui la taxa en funció de la generació de residus i que els que ho fan bé paguin una quota menors que els que ho fan malament. És a dir, el que s’anomena taxa justa”, ha dit el regidor.

Miquel Medialdea ha recordat que la Mancomunitat Penedès-Garraf en la qual l’Ajuntament te delegat el servei, està treballant en la licitació d’un nou contracte de recollida de residus i alhora també de millora de les deixalleries. “Aquest nou sistema ha de facilitar la identificació dels usuaris de manera que es premiï els que ho fan bé i es penalitzi els que ho fan malament. Mentre el nou contracte no arriba, posem en marxa la reducció per als usuaris de les deixalleries”, ha explicat.

Les reduccions les poden sol·licitar les persones residents a Vilafranca i per al seu habitatge habitual. Les activitats econòmiques i comercials en queden excloses. Les reduccions s’aplicaran segons el barem següent: utilitzar les deixalleries  6-7 vegades/any comportaran un descompte del  2%, 8-9 vegades/any, el 3%, si s’utilitzen 10-11 vegades/any el descompte serà del  4%, i 12 vegades/any, un 5%.

Per poder gaudir d’aquesta reducció, les persones interessades poden sol·licitar un carnet que caldrà que segellin cada vegada que facin ús de la deixalleria o de la Minideixalleria. El carnet es pot demanar directament al personal que gestiona la Deixalleria o la Minideixalleria. Un cop completat, caldrà lliurar-lo a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, amb cita prèvia, i abans del 31 de gener de l’any següent. S’aplicarà només un descompte per habitatge i any, i la bonificació es reflectirà en l’import de la taxa de l’any següent.

Actualment, hi ha dues reduccions en aquesta línia: la reducció per a les persones que fan autocompostatge, i, des d’aquest any, la reducció per a l’ús freqüent de la Deixalleria i la Minideixalleria.

Les deixalleries vilafranquines

Miquel Medialdea ha destacat el paper de les deixalleries com a instal·lacions que recullen els residus que no poden dipositar-se en cap dels contenidors de reciclatge de la via pública o bé aquells que són considerats especials i que necessiten d’una recollida i un tractament específics. El regidor ha recordat que Vilafranca compta amb la deixalleria municipal fixa, situada al paratge de la Pedrera, el servei de la deixalleria mòbil o minideixalleria, que setmanalment s’acosta a tots els barris, i el servei setmanal de recollida de mobles i voluminosos.

El regidor ha afirmat que, fent ús de la deixalleria, tan mòbil com fixa, i del servei de recollida de voluminosos i mobles gratuït de cada dimecres, “augmentem la recollida selectiva de residus, de manera que ens acostem als objectius de reciclatge, reduïm l’aportació de residus a l’abocador i els problemes d’abocaments i brutícia a la via pública i contribuïm a donar un tractament adequat al residu per evitar impactes ambientals”.

Els residus que generem a casa, que poden ser tractats en les deixalleries i que es dipositen al contenidor de resta o es deixen, sense previ avís, al costat dels contenidors, són residus que, la gran majoria, van directament a abocador i no poden tractar-se correctament.

Actualment, segons dades de la Diputació de Barcelona, aproximadament el 34% dels residus que generem és susceptible de ser recollit en deixalleries, ja que són residus que poden ser reciclats o reutilitzats si es dipositen correctament.

Segons dades de la Mancomunitat, en els darrers dos anys, les entrades de residus a la deixalleria fixa de Vilafranca han augmentat un 11,3%.

També et pot interessar

Comentaris