El ple del Vendrell aprova invertir més en polítiques d’habitatge

El carrer Sant Josep, al límit del terme del Vendrell amb el de Santa Oliva (Foto: Federació Xarxa Vendrellenca)
29/02/2024 - 13:14h

També acorda el projecte de millora i ampliació del carrer Sant Josep, a tocar del límit municipal amb el terme de Santa Oliva

El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat aquesta setmana, per unanimitat, la proposta de resolució que havia presentat el grup municipal Som Poble-ERC per potenciar les polítiques d’habitatge al municipi. Com ja avancàvem en l’anterior edició, Som Poble-ERC va demanar d’arribar a una inversió d’un milió d’euros en polítiques d’habitatge i incrementar un 150% l’Impost de Béns Immobles (IBI) als pisos buits propietat de grans tenidors.

Actualment, segons dades fetes públiques pel mateix grup proposant de la iniciativa, el Vendrell destina 5,4 euros/habitant a polítiques d’habitatge, allunyats dels 24,7 €/hab de mitjana a les poblacions principals de la Vegueria Penedès i del Camp de Tarragona.

L’acord inclou mesures per incrementar l’habitatge social, com “establir mesures de regulació dels habitatges d’ús turístic per evitar que acabin tensant i dificultant encara més l’accés a l’habitatge; destinar el 30% de les noves promocions a habitatge de protecció oficial; ajuts i bonificació de l’IBI per a la rehabilitació d’habitatges de petits propietaris que s’incorporin a la borsa d’habitatge; foment de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, la masoveria urbana o l’habitatge compartit; establir mecanismes per garantir l’accés a l’habitatge per a persones amb diversitat funcional i malaltia mental; i l’elaboració de plans específics per facilitar l’accés a l’habitatge a les persones joves i a la gent gran”.

També s’ha acordat la creació de l’Oficina Local d’Habitatge, que incorporarà l’actual borsa d’habitatge i augmentarà el personal i centralitzarà les accions en l’àmbit de l’habitatge.

Val a dir que al municipi del Vendrell hi ha registrats 3.399 habitatges buits, segons l’Institut Nacional d’Estadística; 300 sol·licituds per accedir a habitatges de protecció oficial i més de mig miler (exactament 524) per accedir a pisos de la borsa d’habitatge però que no poden ser atesos. Som Poble-ERC va lamentar que hi hagi tot just 47 pisos a la borsa d’habitatge, tots ells ocupats.

Mas Borràs i Ciutat Europea de l’Esport 2026
Quant a altres temes del ple vendrellenc de final de febrer, va destacar l’aprovació del conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació en via voluntària i executiva de quotes d’urbanització de Mas Borràs a favor de la Diputació de Tarragona, la qual cosa suposa un primer pas previ a la recepció de la gestió de la urbanització per part de l’Ajuntament; i també es va acordar presentar el Vendrell com a candidatura a ser Ciutat Europea de l’Esport 2026. Des de l’oposició es va reclamar al govern local una coherència en matèria esportiva, en el sentit que caldria millorar les instal·lacions existents al municipi i la disponibilitat d’aquestes.

Millora del carrer Sant Josep
A proposta dels grups municipals de l’oposició, al ple del Vendrell del mes de febrer també va tirar endavant amb el suport de tot el consistori una iniciativa impulsada inicialment per la Federació Xarxa Vendrellenca -en representació de les entitats veïnals Carretera de Valls Nord i entorns- per dur a terme obres d’ampliació i connexió del carrer Sant Josep, a la zona del barri de la Carretera de Valls/Pisos Planas que limita amb el terme municipal de Santa Oliva.

Aquest carrer s’estreny al tram entre els carrers Casanova i Fassines, precisament el límit amb Santa Oliva, i això impedeix el pas de vehicles d’emergències per a possibles atencions a la zona, entre d’altres problemàtiques. L’ampliació també suposarà una millor connectivitat transversal amb la Carretera de Santa Oliva, l’aparcament Joan Amades, la Policlínica Comarcal o l’edifici de RTV El Vendrell. L’Ajuntament del Vendrell ja té redactat un projecte des de fa anys, concretament des del 2013, però ara es demana de tirar-lo endavant el més aviat possible.

Segons es va acordar divendres, ja es posarà una partida per les obres al pressupost del 2025. La Xarxa Vendrellenca remarca que ja va insistir en la necessitat que es realitzés la millora el mes de setembre del 2020. El pressupost fa 11 anys era de 67.324,63 euros, per la qual cosa caldrà actualitzar-lo amb el cost actual dels treballs a realitzar.

Mocions
Quant a les mocions al ple, l’Ajuntament del Vendrell va aprovar dues mocions en suport a la pagesia catalana en les seves reivindicacions per al sector. Es va acordar, per exemple, un compromís a mantenir i potenciar l’activitat agrària i ramadera al municipi, “donant suport a les professionals que s’hi dediquen en tots els aspectes que estiguin a l’abast de l’Ajuntament en diferents nivells: manteniment i millora d’infraestructures necessàries de l’espai agrari (camins, carrerades, accessos, elements de pedra seca…); i promoure el consum de productes de proximitat i ecològics en els menjadors col·lectius i actes populars.

l ple vendrellenc va acordar en la sessió ordinària del mes de febrer proposar a la Comissió de nomenclàtor del municipi del Vendrell dedicar el nom d’un carrer al popular cuiner Paco Azuaga López, en reconeixement públic pels seus valors de solidaritat i fraternitat, destacant sobretot la seva feina en favor de la festa de la Xatonada Popular del Vendrell i la posada en funcionament dels tallers de cuina solidària. Aquests van funcionar amb molt d’èxit durant la pandèmia del coronavirus. L’acord a proposta del PSC es va aprovar per unanimitat.

També et pot interessar

Comentaris