Sant Sadurní acorda la redacció d’un pla de seguretat vial pel municipi

29/11/2023 - 12:30h

Es volen definir quins són es punts negres i eliminar-los

El ple municipal de Sant Sadurní d’Anoia va aprovar una moció presentada pel PSC per l’estudi dels punts negres i la presentació d’un pla de seguretat vial del municpi. La moació es va aporvar amb 10 vots a favor (PSC, Junts Per Sant Sadurní, Sant Sadurí en Comú i PP) i 7 abstencions (ERC i CUP). La regidora Marina Agudelo va exposar que en els darrers dies Sant Sadurní ha tingut un ensurt important i greu en el creuament entre el Carrer Gelida i el Carrer Doctor Barraquer on dos vehicles van xocar i un d’ells va enderrocar la paret de la casa més propera i que aquest no és l’únic punt negre del municipi.

A la moció es presenta com a punts a millorar l’encreuament del final de la Rambla Generalitat, arribant a la Plaça del Pont Romà amb el Carrer Mercè Cabestany; el Carrer Diputació; l’encreuament entre el Carrer Gelida i el Passeig de Can Codorniu (a l’alçada de l’aparcament del cementiri) i la Carretera BV-2244 a l’alçada del Barri Vilarnau.

Per millorar la seguretat viària proposen instal·lar passos elevats i mesures de seguretat a l’encreuament entre el Carrer Gelida i el Carrer Doctor Barraquer per tal de reduir la velocitat del vehicles que hi transiten; sol·licitar als serveis tècnics de l’Ajuntament, juntament amb Governació, la realització d’un estudi exhaustiu dels punts negres que reculli l’anàlisi d’accidents, causes, avaluació del flux de trànsit i altres factors rellevants; coordinar les forces de seguretat per obtenir dades i informació addicional sobre els incidents registrats en els punts negres; promoure la participació ciutadana mitjançant reunions informatives, enquestes i altres mitjans per identificar punts negres no registrats i recollir suggeriments de la comunitat; desenvolupar i presentar un pla de seguretat vial integral que inclogui propostes concretes per millorar la seguretat als punts negres identificats, amb mesures com senyalització adequada, millores en la infraestructura viària i campanyes de conscienciació; destinar els recursos necessaris per implementar les mesures del pla de seguretat vial, així com buscar finançament extern si és necessari; i establir un mecanisme de seguiment i avaluació per assegurar la efectivitat de les mesures implementades i realitzar ajustos si escau.

El Partit Popular es va adherir a la moció amb algunes puntualitzacions; la CUP es va abstenir i va recordar que el seu grup ja havia presentat propostes en aquest sentit i va demanar un estudi sobre seguratat viària, camins segurs i millorar la senyalització del carrer Gelida, però va demanar que cal focalitzar i invertir els recursos en educació viària i en priotizar els vianants més que en obstacles pels vehicles.

Per la seva banda, el portaveu de Junts per Sant Sadurní, que va votar a favor, va demanar un cop més planificació, no anar a cop reacció de fets consumats i fer una bona tasca d’educació vial i de construir una ciutat més amable per als vianants, a banda de fer complir la normativa en relació als patinets elèctrics.  Sant Sadurní en Comú va donar suport a fer un estudi per fomentar l’eduació viària i la seguretat, sobretot a prop de les escoles i finalment el regidor de mobilitat, Isaac Pedrola. va compartir un informe i va exposar que el seu grup feia una abstenció positiva, atès que comparteixen el fons de la moció però no el contingut del text.

Pedrola va argumentar que, segons els registres de la Policia, els esmentats punts negres no es poden considerar com a tals i va detallar les dades d’accidents, els quals han disminuït aquest darrer any i va detallar algunes de les mesures que s’han pres en aquest sentit, com ara un radar mòbil amb funció pedagògica que es desplaçarà per diferents punts del municipi.

També et pot interessar

Comentaris