En servei un nou tram de 2+1 a l’Eix Diagonal, entre la variant de Vilafranca i Cabrera d’Anoia

10/11/2023 - 18:35h

El Departament de Territori posa en funcionament un tram de 16 quilòmetres on s’ha implantat un tercer carril que es va alternant en un sentit i un altre i una barrera física de separació

El Departament de Territori ha posat en servei un nou tram de 2+1 de la C-15, entre el final de la variant de Vilafranca del Penedès i Cabrera d’Anoia, el segon que entra en funcionament en el marc de les obres en marxa per a millorar la funcionalitat i la seguretat viària de l’Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Aquesta obra és la més important que actualment s’està executant a la xarxa viària de la Generalitat i comportarà una inversió de 81,3 MEUR.

Aquesta intervenció a l’Eix Diagonal, que es divideix per trams, inclou la construcció d’un tercer carril, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament d’un tram com a principals millores, per facilitar els avançaments i la fluïdesa de la circulació i reduir el risc d’accidents frontals. La configuració d’un tram de 2+1 s’insereix en el Pla del Govern per a transformar carreteres convencionals a aquest sistema per a reduir els accidents frontals.

Entra en servei ara un tram de 16 quilòmetres, entre els termes de la Granada i Cabrera d’Anoia, després que l’agost passat va entrar en funcionament el tram corresponent a la variant de Vilafranca del Penedès. Continuen en execució els treballs en els dos trams que resten, en fase avançada d’execució, i que es posaran en servei abans de finals d’any.

L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37 i uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa, tot connectant el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages. La seva posada en servei des de fa més de 10 anys, ha potenciat les comunicacions intercomarcals i les de més llarg recorregut i ha esdevingut artèria de la xarxa viària. A més, ha contribuït a potenciar l’activitat econòmica al seu entorn i ha obert noves possibilitats d’intercanvi.

En conseqüència, ha experimentat un creixement continuat de trànsit, un 35% acumulat, amb un elevat percentatge de trànsit pesant, que pot arribar a superar el 12% en algun tram.

Per adaptar la infraestructura a la funcionalitat que té i afavorir la seguretat viària, la Generalitat ha programat un conjunt d’actuacions, en funció del trànsit i les característiques de cada tram.

En el tram de 31 quilòmetres entre Vilafranca del Penedès i Igualada, amb intensitats de trànsit que oscil·len entre 13.500 i els 23.000 vehicles/dia, la Generalitat té en marxa, des de la tardor de 2021, la construcció d’un tercer carril i la instal·lació d’un separador físic central entre Vilafranca del Penedès i Cabrera d’Anoia i el desdoblament d’un tram entre l’enllaç de la Torre de Claramunt i Vilanova del Camí.

  1. Vilafranca del Penedès – Cabrera d’Anoia: Aquest tram té una longitud de 21,6 quilòmetres. En aquest tram, s’implanta un tercer carril a la carretera, de manera que quedi una secció 2+1. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evita el risc de patir un xoc frontal o frontolateral, que pot tenir conseqüències molt greus. Les zones d’avançament es van distribuint alternadament amb intervals regulars i equilibradament per sentit.

En alguns dels enllaços on no és possible ampliar el nombre de carrils, es mantindrà un carril per sentit i s’instal·larà un separador central físic.

Aquest tram es pot dividir en aquests àmbits:

Olèrdola – La Granada: Aquest tram es va posar en servei l’agost passat

La Granada – Torrelavit i Torrelavit – Cabrera d’Anoia: Són els que ara entren en funcionament.

  1. Cabrera d’Anoia – la Torre de Claramunt: En aquest tram, d’uns 5 quilòmetres de longitud, es manté la secció d’un carril per sentit, atesa la complexitat de l’orografia, i es reforça la separació entre els sentits de la circulació mitjançant la senyalització d’una franja central vermella i dues línies blanques amb marca vial sonora i ulls de gat i amb fites. També es milloren els sistemes de contenció existents.
  1. La Torre de Claramunt – enllaç d’Igualada: Aquest tram, de 4,5 quilòmetres que és el que registra un volum més alt de trànsit i es millorar la seva funcionalitat i seguretat adoptant una solució de desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació (secció 2+2) a partir de la carretera actual.

Altres actuacions

En paral·lel a les obres en marxa, el Departament té en redacció l’estudi informatiu del tram situat entre el túnel de Cabrera i l’enllaç de la Torre Claramunt per impulsar i programar les actuacions de millora general corresponents. Finalment, s’està redactant el projecte constructiu per a la millora de la mobilitat dels tractors i la maquinària agrícola entre Olèrdola i Vilafranca, i Vilafranca i Sant Pere de Riudebitlles, així com la de ciclistes, vianants i vehicles de mobilitat activa, en coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

També et pot interessar

Comentaris