Rehabilitaran i ampliaran el pont de Can Cartró de la carretera BV-2155

09/11/2023 - 12:00h

La Diputació ha entregat el projecte a l’Ajuntament de Subirats

La Diputació de Barcelona ha entregat a l’Ajuntament de Subirats el projecte de rehabilitació i ampliació del pont de Can Cartró, que està ubicat a la carretera BV-2155, entre els PK 3+310 i el PK 3+338, i té una longitud aproximada de 28 metres. El pressupost previst de licitació de l’obra és de 257.260,16 € (IVA inclòs) i el termini d’execució, de quatre mesos.

La finalitat del projecte és millorar la circulació vial a l’entrada de Can Cartró, des d’Avinyonet del Penedès, mitjançant l’ampliació del pont; així com també millor la seguretat del tram de carretera implantant barreres de seguretat.

El projecte preveu la construcció i ampliació de la calçada amb unes prelloses de formigó armat per tal de garantir un carril de circulació per cada sentit, amb una amplada total de 8,20 metres; a més de l’execució del voral de la carretera, la implantació d’una barrera de contenció mixta de formigó-acer revestida de pedra i, la rehabilitació del pont.

A dia d’avui el pont té una amplada de 6,53 metres, amb una secció pavimentada de 5,40 metres. Cal tenir en compte que, en aquest tram, es produeix un trànsit de vehicles pesats, per les vinyes del municipi i, a més, que el trànsit s’ha de fer intercalat entre els dos sentits.

També et pot interessar

Comentaris