PSC i Som Poble arriben a un acord per la gestió de la societat El Vendrell Comunicació

20/09/2023 - 13:43h

La primera mesura serà iniciar el procediment per elegir el nou gerent

Els grups municipals del PSC i de Som Poble-ERC han tancat un acord per la gestió de El Vendrell Comunicació basat en el “consens i el diàleg”, que ha de permetre un funcionament “eficaç i eficient” del mitjà de comunicació. Christian Soriano, portaveu del PSC El Vendrell i Alfonso Gutiérrez, portaveu de Som Poble-ERC han estat els encarregats de rubricar una entesa que posa el punt i final a una llarg periode de problemes i incerteses.

L’acord inclou diversos aspectes del funcionament del mitjà. Es garanteix el control públic de la gestió de l’empresa per garantir l’acompliment dels objectius de servei públic que justifiquen la seva activitat i finançament públics. Igualment, es durà a terme una tasca de “prevenció de qualsevol ingerència dels òrgans de govern de l’administració pública que finança el servei” i també “es garantirà la independència professional dels gestors respecte qualsevol agent polític, social o econòmic, ja sigui intern o extern”.

L’acord a dues bandes preveu posar en marxa amb la màxima celeritat possible el procediment per escollir el nou gerent de la societat. Fins que es produeixi el nomenament de la nova gerència, el consell d’administració desenvoluparà totes les seves funcions per garantir el funcionament de Ràdio Televisió El Vendrell. El consell sol.licitarà bimestralment informes sobre la situació de RTVEV.

Les dues formacions també s’han mostrat d’acord per a la posada en marxa d’una comissió per a la modificació del Reglament d’Organització i Funcionament del servei públic audiovisual local del Vendrell i dels estatuts de la societat El Vendrell Comunicació SLM. Finalment, també es crearà una comissió de seguiment de l’acord formada per representants dels dos partits que es reunirà quatrimestralment per fer un seguiment actiu del seu compliment

També et pot interessar

Comentaris