L’Ajuntament del Vendrell registra la millor dada del deute municipal des del 1991

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament del Vendrell.
24/08/2023 - 18:00h

El regidor d’Hisenda presenta el Compte General del 2022 i mostra la satisfacció per l’estat econòmic

El  regidor d’Hisenda de l’Ajuntament del Vendrell, Baltasar Santos, ha presentat les principals dades del Compte General del 2022, que ja es va sotmetre dimarts al dictamen de la Comissió informativa especial de Comptes.

Segons el regidor, el compte general “és un mecanisme de control econòmic i financer que fa la foto fixa de l’any anterior”. Un cop passat per la Comissió informativa extraordinària, s’ha d’aprovar al ple i remetre’l a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas.

El Compte General de l’Ajuntament vendrellenc està format pel conjunt de balanços, estat de comptes, memòries econòmiques, informes d’auditoria externa  i altres documents que certifiquen l’estat fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de l’Ajuntament, i dels seus patronats i organismes autònoms.

Com a principals resultats, el regidor Baltasar Santos n’ha destacat l’evolució positiva de la situació econòmica i financera de l’ajuntament, un deute de 31,8 milions d’euros i uns ingressos anuals de 56,2 milions euros, i un deute a llarg termini del 57% dels ingressos corrents, que significa, segons Santos, la millor dada des de l’any 1991

Baltasar Santos ha conclòs que des del govern municipal “valorem aquestes dades objectives com a molt positives, ja que ens han de permetre assolir amb èxit els grans reptes que tenim per als propers anys com són la seguretat ciutadana, l’actualització dels serveis a la ciutadania com el de la neteja viària i abordar la transformació verda de la nostra vila”.

També et pot interessar

Comentaris