El Vendrell prioritzarà les inversions per aconseguir una millor gestió del cicle de l’aigua

La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament del Vendrell, Núria Rovira, explicant els canvis per a la millora dels recursos hídrics.
18/08/2023 - 12:31h

La regidora de Medi Ambient destaca les actuacions per a una gestió integral, eficient i sostenible

L’Ajuntament del Vendrell es proposa per a aquest mandat incidir en les inversions per a un millor tractament de tot el cicle de l’aigua, un recurs escàs, sobretot a la zona mediterrània i en un context de canvi climàtic; i la regidora de Medi Ambient, Núria Rovira, ha avançat que cal avançar cap a una gestió integral de l’aigua, des de la seva font original (subterrània o de l’Ebre, en el cas del municipi) fins al seu retorn a medi natural per iniciar de nou el cicle.

En aquesta gestió integral hi ha tota una infraestructura de captació, abastament, transport, sanejament, reciclatge i retorn al medi natural que s’ha de gestionar amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, i de la que son competents, a més de l’Ajuntament, el Consorci d’Aigües de Tarragona i l’Agència Catalana de l’Aigua.

La regidora Núria Rovira ha comentat en roda de premsa aquest divendres que en el mandat anterior es va planificar aquesta gestió integral amb l’elaboració de l’anomenat Pla de Conservació de l’Aigua, orientat cap a garantir-ne l’abastament i augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua, el programa de mesures dels Espais Fluvials de la riera de la Bisbal i, col·laborant amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en la diagnosi de la qualitat ecològica de la riera de la Bisbal a tota la conca.

El Pla de conservació de l’aigua té com a objectiu moderar el consum d’aigua, reduir les pèrdues o el malbaratament d’aigua, millorar l’eficiència en l’ús i augmentar-ne la seva reutilització. El Sistema Municipal de Proveïment d’Aigua està format per una xarxa de 345 km i distribueix l’aigua a partir de 5 dipòsits de capçalera; quatre d’ells s’alimenten amb l’aigua importada del CAT i un d’aigua de pou. La majoria de punts de subministrament són de tipus domèstic, exactament el 87%, amb la presència significativa de 1.568 d’industrials, 125 de municipals potables, 85 d’agrícoles i 19 de turístics.

D’aquests plans i estudis es conclou que l’abastament d’aigua a la comarca del Baix Penedès de les 4 masses d’aigua subterrànies (aqüífers de Sorres de Santa Oliva, el Massís de Bonastre, Penedès i el Costaner del Garraf) està molt tensionat, per quantitat o qualitat; l’opció de la reutilització ara mateix és inexistent amb la depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Santa Oliva; el torrent del Lluc ha de tornar a ser un curs intermitent d’aigua, que és el que naturalment li correspon, i per això és imprescindible reutilitzar l’aigua de l’EDAR de Santa Oliva; i cal reduir les pèrdues d’aigua, concentrant els esforços al sistema d’abastament en alta i al Vendrell central, que és el més antic, que presenten uns índexs per sobre dels valors òptims.

Tres reptes principals

Així les coses, l’ACA determina que s’han de fer font a tres reptes principals: la gestió combinada dels recursos hídrics, l’aigua procedeix dels aqüífers i del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT); la necessària millora de l’eficiència en la distribució, és a dir, no és necessita més captació, sinó utilitzar eficientment l’aigua de la que ja disposa; i establir un consum racional i eficient, atès que hi ha usos proveïts amb aigua potable que podrien ser substituïts per aigua reciclada.

A partir d’aquests conclusions, des de l’Ajuntament del Vendrell es remarca que ja s’està actuant per transformar el model de gestió de l’aigua, com per exemple licitant les obres del nou dipòsit del Nou Vendrell per garantir l’abastament (amb una inversió prevista de 500.000 euros), amb el projecte executiu per substituir la canonada en alta entre el dipòsit de Tomoví i el Molí del Blanquillo (1,4 milió d’euros), on es concentren les pèrdues principals de tot el sistema d’abastament i amb la cinquena connexió, que portarà l’aigua del CAT (Ebre) fins al dipòsit principal de l’aigua de pou per garantir l’abastament a tot el municipi (amb un pressupost de 400.000 euros més).

D’altra banda, en coordinació amb l’ACA i el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) s’està treballant per convertir l’actual Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) en una Estació d’Aigües Regenerades (ERA) i reciclar l’aigua. Igualment, està previst  la substitució de les canonades en baixa de la zona marítima (passeig marítim i Av. Palfuriana).

En paral·lel, l’Ajuntament del Vendrell ha entrat a formar part del cercle de comparació intermunicipal de DIBA per poder tenir uns indicadors fixes i estandaritzats i tenir referències d’altres municipis, de diferents tipologies residencials, de diferents sistemes de gestió (directa o indirecta) i anar prenent les decisions que toquin. Els primers resultats es presentaran a l’octubre-novembre.

La regidora de Medi ambient de l’ajuntament vendrellenc ha volgut concloure amb el missatge que “hem de provocar un canvi cultural; passar d’un aprofitament inconscient de l’aigua a reciclar l’aigua i donar-li dues i tres vides abans de que retorni al medi natural”.

També et pot interessar

Comentaris