Mobilització pel barracó de l’IES Baix Penedès

Una protesta a l’Institut Baix Penedès del Vendrell (Foto: AFA IES Baix Penedès)
18/05/2023 - 16:00h

El centre educatiu vendrellenc demana preservar l’aula, tenir espais més dignes i que augmenti l’oferta en dos cicles formatius

El claustre de l’Institut Baix Penedès del Vendrell, amb el suport de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del mateix equipament educatiu, continua protestant per evitar que el Departament d’Educació de la Generalitat retiri l’últim barracó que queda i que acull les aules de dansa i grup musical, a més de preservar el batxillerat artístic que s’ofereix –com a cas únic a la comarca– a l’institut vendrellenc.

De moment, la junta de l’AFA de l’Institut Baix Penedès va acordar recollir signatures en suport al comunicat on explica la problemàtica i dona algunes xifres sobre la manca d’espai i la xacra de l’abandonament escolar prematur al Vendrell.

També ha decidit elevar la petició de suport a la resta d’AFA del municipi del Vendrell, “perquè es faci una petició conjunta”; i val a dir, a més, que des de la formació política de Junts per Catalunya la diputada penedesenca Ester Vallès va fer dilluns una pregunta sobre aquest tema al Parlament.

En l’esmentat comunicat, l’AFA de l’institut vendrellenc diu que no s’hauria de retirar el barracó del centre perquè, entre altres raons, no hi ha una alternativa clara per ubicar els citats estudis de dansa i grup musical. A tot el centre només hi ha un gimnàs i, a més, “està sobreocupat”, diu l’AFA.

No hi ha prou places
Des de l’AFA de l’IES Baix Penedès també s’explica que només es disposa de 35 places per a les especialitats d’arts plàstiques i arts escèniques, i que “cada any no poden absorbir les preinscripcions que tenen, deixant fora un bon gruix de joves”. Per tant, es demana que “s’incrementi” l’oferta formativa en aquests cicles.

Per altra banda, les xifres actuals de preinscricions de cicles formatius, on la demanda ha crescut un 20% respecte al curs passat, ha deixat prop de 200 joves sense places i “sense opció d’accedir a un institut proper, donat que tots els CFGM de la comarca estan saturats”, diu l’AFA vendrellenca.

“Aquesta situació any rere any comporta un empobriment de la població i del municipi, perquè com ja està demostrat per estudis recents de la Fundació Bofill, un elevat percentatge dels joves que abandonen els estudis es desvinculen del sistema educatiu i deixen d’estudiar, amb les conseqüències que tot això comporta d’empobriment de la població en els vessants cultural i econòmic”.

Segons l’estudi citat al comunicat, per exemple, “l’elevat abandonament escolar prematur (percentatge de joves entre 18 i 24 anys que no han assolit l’educació postobligatòria i que no estan estudiant) a Catalunya es deu en bona mesura al gran nombre de joves que no accedeixen a l’educació postobligatòria tot just en acabar l’ESO”.

“La major part de l’abandonament escolar prematur es produeix a l’ESO, especialment a 4t: només en un any, 9.905 joves no van transitar cap a batxillerat o cicles formatius”, es diu també en el comunicat de l’AFA de l’institut penedesenc que reclama espais dignes i, sobretot, no perdre l’aula prefabricada encara existent.

“L’abandonament a 4t d’ESO és crític, ja que genera un procés de desvinculació escolar que dificulta que aquests joves es reenganxin posteriorment al sistema educatiu i redueix les seves possibilitats d’assolir estudis postobligatoris”, es diu també en l’estudi citat per l’AFA de l’Institut Baix Penedès.

Un 25% de joves de 17 anys, sense escolaritzar
Segons l’Idescat, l’any 2020 (últim any que hi ha dades), un 25% dels joves de 17 anys del Vendrell no estaven escolaritzats. Altres dades en aquest sentit apunten que entre la població de 15 a 19 anys el nombre de joves amb estudis assolits de “primària o més baix” (no graduats d’ESO) era de 550; els que tenien estudis assolits en “ESO i similars” eren 850 alumnes, i només 650 tenien estudis assolits de “segona etapa de secundària o similars”.

Finalment, val a dir que l’any 2018 (últim any del qual es tenen dades) el Vendrell tenia un 48% de “població jove sense estudis postobligatoris” –una xifra superior al 37,5% de mitjana catalana–, i en aquest sentit l’AFA de l’Institut Baix Penedès diu en el seu comunicat: “Sabem que els estudis postobligatoris no obliguen la Generalitat a dotar de places suficients, però per responsabilitat de l’administració educativa no poden deixar tots aquests alumnes sense places, i condemnar aquests joves i el municipi a un cercle de pobresa”.

També et pot interessar

Comentaris