L’audiència d’El 3 de vuit augmenta un 6,18% l’any 2022

23/03/2023 - 20:05h

L’audimetria encarregada per l’ACPC atorga 5.180 lectors diaris al web

El 3 de vuit compta amb una mitjana de 5.180 lectors diaris entre el format paper del setmanari i el digital www.el3devuit.cat, segons l’estudi anual d’audiència d’aquesta publicació i el web encarregat per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) a l’empresa Infotécnica (www.infotecnica.com).

En l’estudi, realitzat entre els mesos d’octubre i desembre del 2022 a les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, àmbit informatiu del mitjà, es reflecteix que el 57% de la població (127.302 persones del total de 223.336 habitants censats a les dues comarques) ha llegit algun cop la publicació impresa El 3 de vuit [amb un increment de l’1,36% respecte de l’any anterior] i l’última setmana prèvia a l’estudi l’havien seguit 28.810 persones [un 6,18% més que la mitjana de 27.132 lectors de l’estudi del 2021], les quals hi dediquen una mitjana de 36,9 minuts en el conjunt de la setmana.

Això equival al 6,9% de mitjana o ‘share’ de la premsa en paper en el conjunt de les 98 publicacions amb edició en paper que són membres de l’ACPC; mentre que la versió web el3devuit.cat és coneguda pel 18,9% de la població penedesenca –és a dir, 42.211 persones, un 3,9% més que el 2021–, amb 854,2 usuaris de l’Alt i el Baix Penedès que visiten el digital cada dia durant més d’un minut.

Del global d’internet i, per tant, sense tenir limitacions temporals ni geogràfiques pel que fa a la residència, el3devuit.cat rep una mitjana de 1.064 usuaris únics al dia, els quals dediquen una mitjana d’1,8 minuts a la lectura d’alguna de les notícies penjades al mitjà digital. Aquesta dada eleva a 1.915 minuts el total de dedicació diària dels usuaris del digital i 57.456 minuts al mes.

Tipologia de l’audiència
Pel que fa a les característiques de l’audiència dels lectors i lectores del 3d8 en paper, un 58,7% de la població masculina ha llegit algun cop la publicació, mentre que ho ha fet el 55,3% de la població femenina.

Quant a les franges d’edat, predominen els usuaris que es troben entre els 35 i els 55 anys, amb el 61,3% de les persones d’aquesta franja que han llegit el 3d8; ho han fet el 55,4% de les persones majors de 55 anys i el 53,3% dels menors de 35 anys. Si s’analitza l’audiència de la versió digital també per sexes i franges d’edat, l’esmentat estudi apunta que un 19,8% de la població masculina en general ha connectat algun cop amb el web el3devuit.cat, mentre que han fet el mateix el 17,7% de les dones.

Per franges d’edat, la versió digital és coneguda i l’ha visitat algun cop el 20,5% de la població entre els 35 i els 55 anys, el 20,1% de les persones menors de 35 anys i el 16,5% de les més grans de 55.

35.227seguidors a les xarxes socials
Publicacions Penedès, SA, empresa editora del setmanari El 3 de vuit, fundat per Sant Jordi del 1982 i també propietària i gestora del digital www.el3devuit.cat, creat a final del s. XX, ha apostat també per la presència d’aquest mitjà de comunicació de les comarques de l’Alt i el Baix Penedès a les diferents xarxes socials (XS) presents a internet.

En el moment de tancar l’estudi d’audiència, elaborat el segon trimestre del passat 2022 per l’empresa Infortécnica, destaca que els diversos perfils digitals d’el3devuit tenen un total de 35.227 seguidors.

La xarxa social on més persones segueixen el perfil @el3devuit és Instagram, que en tancar aquest últim treball d’audiència reflectia 12.444 seguidors o ‘followers’.

Darrere d’aquesta xifra hi trobem els 10.823 usuaris i usuàries de la xarxa Twitter que segueixen el mitjà.

En tercer lloc hi ha Facebook, amb 9.200 seguidors de la pàgina del 3d8 en aquesta xarxa.

I, finalment, val a dir que el canal propi del mitjà a YouTube compta amb 2.760 seguidors subscrits.

També et pot interessar

Comentaris