Som Poble-ERC porta als tribunals el procés per un nou contracte de la neteja viària al Vendrell

L’edifici principal de l’Ajuntament del Vendrell.
07/02/2023 - 13:40h

El govern vendrellenc “lamenta” el recurs contenciós-administratiu contra el procediment per renovar un servei que porta més de sis anys prorrogat


El grup municipal de Som Poble-ERC del Vendrell ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el procés de privatització del servei de neteja viària. Ho fa, segons diu el principal grup a l’oposició municipal vendrellenca, per protegir els serveis públics del municipi davant la decisió del govern municipal del PSC de privatitzar-los. “Una decisió totalment injustificada”, afirma.

L’equip de govern ha replicat la judicialització del servei i en aquest sentit la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Recollida de residus, Núria Rovira, ha explicat que “es tracta d’una situació que calia resoldre i regularitzar, perquè es tracta d’un contracte de fa 25 anys, i s’ha seguit tota la tramitació administrativa seguint la legalitat”. “Una comissió d’estudi va concloure que hi havia d’haver una proposta de licitació d’una contractació externa del servei i nosaltres som partidaris de la feina ben feta, de recolzar el treball tècnic. En conclusió, s’ha treballat seguint un criteri tècnic i s’ha arribat a un consens polític de dues terceres parts del Ple, i per tant estem molt satisfets per haver trobat una solució per resoldre la problemàtica d’un contracte obsolet”, ha comentat arran del recurs presentat per Som Poble-ERC.

Som Poble-ERC ha explicat que va presentar el recurs-contenciós administratiu el 27 de gener davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona. L’objectiu és “esclarir les irregularitats que Som Poble-ERC el Vendrell considera que s’han produït. En especial, la clara manipulació política de la Memòria justificativa del servei de neteja viària, un dels serveis que més recursos de l’Ajuntament consumeix”.

Quan el tribunal declari la nul·litat de la Memòria justificativa, segons creu que passarà Som Poble-ERC, “el procés retornarà al punt de partida i caldrà fer l’estudi dels models de gestió, aquest cop de forma seriosa i objectiva”. “El propòsit ha de ser adoptar la millor decisió per al Vendrell i, per això, cal trencar amb la política de privatitzacions del grup municipal del PSC que ha deteriorat els serveis municipals i ha contribuït a la fallida financera que arrossega l’Ajuntament del Vendrell”.

Antecedents
Actualment, segons recorda Som Poble-ERC, el servei de neteja viària al Vendrell està en mans de Fomento de Construcciones i Contratas, amb un contracte extingit des de l’any 2016. “La multinacional l’ha pogut mantenir sis anys de més gràcies a la desídia dels governs del PSC, tant l’anterior com l’actual”, rebla el grup recurrent.

“Malgrat que avui el Vendrell és un municipi brut, en bona part per l’aplicació d’aquest model durant els darrers vint anys, el govern s’ha esperat fins a l’últim any de mandat per posar fil a l’agulla. Lluny queda la promesa electoral de l’alcalde, Kenneth Martínez, de duplicar el servei pel mateix cost. El cert és que la licitació no garanteix augmentar significativament les prestacions del servei i el cost es dispararia d’1,7 a 2,3 milions d’euros.

Privatització a qualsevol preu
Som Poble-ERC també explica que el novembre passat es van desestimar les al·legacions presentades per aquest mateix grup municipal i que advertien que “les coses s’estaven fent molt malament. Malgrat les evidències, el govern del PSC ha tirat endavant el procés de licitació, tot i l’alt cost i la manca de resultats demostrats”.

La Memòria justificativa és el document que havia de determinar el model de gestió més eficient, diu també Som Poble-ERC. Una opció és la gestió indirecta amb un contracte de serveis. Però hi ha tres possibilitats de gestió directa: 1) des del mateix Ajuntament, 2) a través d’un organisme autònom (el Patronat) o, 3) a través d’una societat mercantil 100% pública (l’Ajuntament en té dues).

Segons explica també el grup que ha acudit als tribunals, per determinar quina d’aquestes quatre formes de gestió és la més eficient caldria fer un estudi econòmic detallat per a cada cas. “Sense l’estudi és impossible determinar quin és el model més eficient”, afirma.

“De les dotze pàgines de la memòria presentada, la justificació econòmica es resol en dues pàgines”, continua Som Poble-ERC, que afegeix que l’informe reconeix que “inicialment aparentment una gestió directa aporta un estalvi econòmic important (principalment relacionat a la no liquidació del concepte de Benefici industrial i IVA)”, però a continuació assegura que “aquest estalvi no és total” i que queda compensat per altres factors. Però no aporta cap xifra econòmica que ho demostri.

En la Comissió d’estudi, el 13 de maig de 2022, l’enginyer municipal va preguntar el motiu pel qual no hi havia valoració econòmica. La resposta del govern va ser -recorda també el grup de l’oposició-: “per fer aquest anàlisi no cal ja que no depèn del dimensionat concret, sinó del marc de cada cosa. El resultat del model a escollir serà el mateix sigui quin sigui el cost del servei”. Mentrestant, en la sessió del 18 de maig la regidora Núria Rovira va dir que “es considera millor externalitzar, no pel cost. I que això és un debat polític”.

“S’incompleix d’aquesta manera el mandat legal de triar la forma més eficient de prestació del servei”, afirma Som Poble-ERC. “És a dir, mai s’ha dictaminat que la forma més eficient de prestar el servei de neteja sigui la gestió indirecta. No es té ni l’estudi de costos ni la comparació econòmica de les diferents alternatives. La regidora Rovira considera millor externalitzar sense tenir en compte el cost econòmic i que això és un debat polític. Tan ‘política’ era la decisió que en la comissió d’estudi l’oposició tenia veu, però no vot”.

Des de Som Poble-ERC es diu també que “fins i tot en un dels esborranys hi havia un comentari de l’equip redactor que reconeixia, literalment: “Tinguem en compte que si l’hem de fer (una justificació econòmica), la justificació per externalitzar el servei serà força més complicada, perquè sobre el paper, econòmicament és força més econòmic una gestió directa.”

Som Poble–ERC del Vendrell denuncia que aquest ha estat “un procés totalment orientat políticament en perjudici del servei públic i de l’economia de l’Ajuntament, és a dir de tots els veïns. És la clara demostració de com funciona aquest govern. Sota els eslògans buits i el bombardeig publicitari, hi ha el mateix de sempre: privatitzacions, ineficiència i manipulació política. Per això hem presentat aquest recurs contenciós-administratiu”.

El govern lamenta el tràmit judicial

Com apuntàvem, el govern vendrellenc ja ha reaccionat a la decissió de Som Poble-ERC d’acudir al Contenciós-Administratiu pel contracte de neteja viària.

A més de la rèplica de la regidora Núria Rovira, el portaveu del govern municipal vendrellenc, Christian Soriano, ha dit que “lamentem la decisió d’interposar aquest recurs per part de Som Poble-ERC-AM i creiem que aquest fet és el resum de la seva no activitat en aquest mandat i l’absència d’un projecte polític”. “Entenem que es tracta d’un recurs desesperat, que no respon a la realitat i que l’únic que fa és mostrar la seva impotència política i el seu ànim de bloquejar tot el que es pugui fer des del govern municipal”, ha afegit.

El govern del Vendrell remarca que la renovació del contracte de la neteja viària de l’any 1999 era una de les prioritats d’aquest mandat, ja que -com apuntàvem- estava caducat des de l’any 2016 i no permetia cobrir les necessitats reals del municipi.

“Després de tres anys de treball tècnic de diferents departaments jurídics i administratius de l’Ajuntament s’ha trobat una solució, que ha comptat amb el consens polític de dues terceres parts del plenari, i ara ens trobem en la fase de presentació d’ofertes”, s’afirma des del govern.

Ofertes fins a l’1 de març

Així, fins al proper 1 de març les empreses interessades poden presentar les seves ofertes, la durada del contracte és de 5 anys i el seu valor estimat és de 12.802.856,34 € (IVA exclòs).

El govern municipal del Vendrell considera que la licitació del contracte és molt necessària perquè presenta una actualització del servei per adaptar-lo a les noves necessitats del municipi amb un 35% més d’inversió -posant 600.000 euros més fins arribar als 2,3 milions d’euros anuals-, amb una ampliació d’hores de servei, amb un reforç de personal i amb una renovació de maquinària per una de més eficient i més àgil.

Christian Soriano ha conclòs que “al final, Som poble-ERC-AM posa en qüestió un informe tècnic i la feina dels polítics no és valorar la feina dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament sinó que és fer política, i aquí no els hem trobat mai. Volen intentar guanyar amb el contenciós el que no han estat capaços de fer-ho a la Sala de Plens i lamentem una decisió que és negativa per a la ciutadania del Vendrell”.

També et pot interessar

Comentaris