Llorenç del Penedès renova més de 5 quilòmetres de canonades de la xarxa d’aigua potable

24/01/2023 - 15:00h

L’objectiu és minimitzar pèrdues i optimitzar l’estalvi. A més s’han instal·lat nous hidrants d’emergències, vàlvules de tall i desguàs

Des del passat mes de novembre, en diferents zones del poble i la urbanització del Priorat s’està treballant per dur a terme la renovació de la xarxa d’aigua potable. En total, s’han substituït 5.110,60 metres de tub i 69 vàlvules de tall. Els carrers on s’ha dut a terme aquesta actuació també s’han fet de nou les voreres i s’ha aprofitat per fer els passos de carrers adaptats. En total s’han excavat 2.228,60 metres cúbics de terra i s’han utilitzat 3.716,36 metres quadrats de paviment de panot per fer de nou les voreres.

Pel que fa a la millora de rendiments, tot i que encara és prematur donar dades exactes pel poc temps que fa, es pot destacar per exemple a la zona de l’Empalme on hem tingut una millora en el rendiment del 37%, que ens fa ser optimistes respecte a la resta de sectors.

Pel que fa a les zones, la renovació s’ha dut a terme en aquells trams de canonades que s’ha considerat necessari substituir en la seva totalitat atès el nombrós número de fuites detectades. Els trams previstos que ja s’han realitzat o s’hi està treballant actualment estan situats a les zones i carrers següents:

Zona PRIORAT 

– Carrers: Garrofers, Tarongers, Cirerers, Llimó, Roser, Romaní, Hortènsies, Parra i Clavells.

Zona POBLE

– Carrers: Avinguda de l’Estrella, Camí de la Plana, Sínia, Coral Infantil Rossinyols, Carretera del Vendrell, Sant Jordi, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Font de Ferro, Forn d’obra, Sant Francesc, Folch i Torres, Carretera de l’Hostal, Empalme, Lleida, Barcelona i Camí de cal Prosset.

També et pot interessar

Comentaris