L’Ajuntament de Vilafranca aposta pel trasllat de la Policia Local a la caserna de la Guàrdia Civil

És l’opció que l’equip de govern veu més viable davant la necessitat d’un canvi d’ubicació de la comissaria

El trasllat de les dependències que la Policia Local té al carrer Pati del Gall és una de les necessitats que té Vilafranca pel que fa a equipaments. L’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del PAU-7, dintre els límits del qual està inclosa l’actual comissaria, aplana una mica més el camí per a un canvi d’ubicació que es veu necessària. Aquest emplaçament és el que sembla que genera més consens entre els socis de govern de l’Ajuntament de Vilafranca, atès que es tracta d’una zona àmpliament més ben comunicada i més accessible que l’actual, on la Policia Local hi està en règim de lloguer.
Així ho expressa el regidor d’Urbanisme, Francisco Romero, que reconeix la precarietat de la situació de les dependències policials i la necessitat de disposar d’un edifici més funcional i més accessible. L’espai que ocupa l’antiga caserna de la Guàrdia Civil té una superfície de 2.000 m2 i la part edificada calia enderrocar-la per disposar d’un edifici de nova construcció. A la mateixa zona, a tocar de la passera que uneix aquesta àrea amb l’altre costat de la via del tren, hi ha unes parcel·les expropiades a Adif que podrien complementar el nou recinte policial.

Francisco Romero reconeix que aquesta intervenció requereix una gran inversió econòmica per a un projecte que ja se sotmetrà a debat la pròxima legislatura.
En qualsevol cas, tot està relacionat amb l’aprovació definitiva d’aquest PAU-7, que ve derivat del Pla General del 2004 i que requeria una aprovació per reordenar la zona residencial i d’equipaments. L’espai, delimitat per la plaça Milà i Fontanals, carrer Pines, carretera d’Igualada i carrer Pati del Gall, té una superfície de 6.257 m2, un sector amb més d’un 90% de titularitat privada. Gràcies a l’entesa amb l’Ajuntament, la propietat fa una cessió del 25% d’espai edificable reservat per a equipaments, que es tradueix en 1.121 m2 reservats per a equipament públic.
Segons Francisco Romero, es tracta d’un espai massa petit per a un equipament públic, de manera que el seu futur s’hauria de vincular al projecte que impulsi la propietat.
Amb l’aprovació en sessió plenària ja pot fer el següent pas, la reparceŀlació i urbanització de l’espai, procés que pot fer en un termini de fins a dos anys. Seguidament, disposa de 4 anys més per tal de sol·licitar llicència d’obres per executar-les posteriorment.
Sobre el possible equipament que es veuria bé des de l’equip de govern d’ubicar en aquest sector, a tocar del centre de Vilafranca, Romero assegura que podria estar relacionat amb serveis per a la gent gran, “una tendència actual de la qual ja hi ha altres exemples a Vilafranca”.
Al mes de novembre es va conèixer que l’Estat cedirà l’antiga caserna de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de Vilafranca, que l’hi haurà de comprar per 320.000 €. Aquesta quantitat ja està reservada dins dels pressupostos de l’Estat, uns diners que donarà a l’Ajuntament per tal que es pugui fer efectiva la compra.

També et pot interessar

Comentaris