Els 9 habitatges de la Casa Feliu s’adjudicaran en règim de lloguer assequible

27/10/2022 - 09:36h

Les bases de la convocatòria estableixen que serà similar a les rendes dels habitatges de protecció oficial de lloguer a Vilafranca, prop de 400€

La Junta de Govern, amb el vistiplau de la regidoria i la Comissió Municipal d’habitatge, ha aprovat gestionar els 9 habitatges disponibles a Casa Feliu per la via del lloguer assequible que, segons les bases de la convocatòria, estarà per sota el preu del mercat lliure, i similar a les rendes dels habitatges de protecció oficial de lloguer a Vilafranca, a l’entorn dels 400€ mensuals.

El lloguer assequible s’adreça a les persones que, malgrat tenir feina i ingressos estables, tenen dificultats per a accedir al mercat de lloguer de l’habitatge lliure i els deixa en situació de risc d’exclusió residencial.

Per a que realment s’adrecin els habitatges a aquest públic potencial de persones que no compleixen els barems de serveis socials, però que també tenen dificultats per accedir al lloguer d’un habitatge, s’estableixen a les bases de la convocatòria pública uns ingressos mínims i màxims. En el cas que el nombre de peticions superi el nombre de 9 habitatges disponibles s’acudirà a un sistema transparent de sorteig entre les persones que compleixin els requisits.

Cal destacar que l’acord de la Junta de Govern Local preveu que els ingressos obtinguts amb aquests lloguers es reinverteixin en polítiques d’habitatge i en ampliar el parc públic d’habitatges, complint així tant les voluntats de Mercedes Via Feliu com les finalitats que preveu la legislació per als rendiments dels béns que integren el patrimoni municipal en matèria d’habitatge, creant una economia circular en aquests casos.

Per obtenir més informació cal adreçar-se a l’Oficina local d’habitatge (OLH) ubicada al c/ Sant Pere, 3 (telèfon 93 818 06 54). El tràmit ja està disponible de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament i també presencialment a la mateixa OLH amb cita prèvia.

El termini per optar a l’adjudicació d’aquests 9 habitatges de lloguer assequible s’obre aquest dijous 27 d’octubre i finalitzarà el 25 de novembre.

L’Ajuntament de Vilafranca és propietari de la casa coneguda com a Casa Feliu, a la rambla Sant Francesc 22-24, per donació de Mercedes Via Feliu, que va ser rehabilitat amb el Programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social.

Inicialment es va plantejar una subhasta pública dels habitatges rehabilitats per destinar els beneficis a la compra d’altres habitatges en diferents barris de la Vila, però finalment es va descartar ja que, en la conjuntura econòmica actual, diversos habitatges no varen rebre ofertes de compra.

També et pot interessar

Comentaris