Acord unànime per establir mesures d’estalvi d’aigua al Vendrell

La depuradora comarcal del Baix Penedès a Santa Oliva.
20/09/2022 - 13:18h

El ple de l’Ajuntament aprova una proposta per impulsar accions que permetin el reaprofitament de l’aigua de la depuradora per a la vila i la resta del Baix Penedès

El ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar aquest dilluns al vespre, per unanimitat, una proposta del grup municipal Som Poble-ERC per a l’impuls de mesures estratègiques d’estalvi d’aigua a la vila i a la resta de la comarca del Baix Penedès.

Som Poble-ERC va recordar que el 22 de març de l’any passat ja es va aprovar un pla d’estalvi i conservació d’aigua al municipi, però que els darrers mesos s’ha fet encara més present el canvi climàtic i fa més necessàries aquestes mesures per a l’estalvi d’aigua.

A més, el grup municipal que va portar la proposta al primer ple de la represa de l’activitat política després de l’estiu destaca que la capacitat de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Santa Oliva, d’àmbit comarcal, té una capacitat de depuració de 17.132 m3 diaris i que el consum d’aigua al Vendrell arriba als 11.000 m3. Per tant, afirma que hi ha un “enorme potencial” per poder estalviar aigua que actualment prové de pous de Tomoví o del transvassament de l’Ebre i fer servir l’aigua depurada per a usos industrials, de neteja de carrers i per al reg de parcs i jardins.

Val a dir també que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) preveu realitzar estudis per a la reutilització de l’esmentada EDAR de la Riera de la Bisbal, al terme de Santa Oliva; i una inversió de 12,5 milions d’euros per actuacions de reutilització d’aigua depurada.

Així les coses, des de Som Poble-ERC es reclamen inversions per evitar que un 35% de l’aigua dels pous propis del Vendrell es perdi en fuites abans d’arribar als domicilis.

Acords

Donada la situació, la proposta aprovada per unanimitat insta a l’ACA que faci estudis per a la reutilització de l’aigua del sector terciari de l’EDAR de la Riera de al Bisbal i, a més, que s’incloguin les mesures que farien eficient l’estalvi d’aigua; demana a l’Ajuntament del Vendrell que impulsi i lideri una gestió conjunta dels recursos hídrics subterranis del Baix Penedès, “amb l’objectiu de preservar i millorar l’estat dels aqüífers i disminuir la dependència de l’aigua del CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona) procedent de l’Ebre; que de cara als pressupostos del 2023 es concretin inversions que el Pla d’estalvi i conservació d’aigua determini i, finalment, que aquest Pla incorpori l'”anàlisi de seguir oferint el servei de dutxes a les platges de forma més eficient i amb el mínim consum d’aigua, i situar el volum d’aigua previst per aquest concepte en el context de les mesures que finalment determini el Pla”.

Moció de Primàries per resoldre fuites

D’altra banda, també va prosperar per unanimitat una proposta de resolució del grup de Primàries Catalunya per demanar un projecte i finançament per a la reparació de la xarxa d’aigües del Vendrell. L’objectiu és acabar amb les fuites a les canonades entre els pous de Tomoví, al municipi d’Albinyana, i la vila vendrellenca, una infraestructura de la dècada dels anys cinquanta del segle passat.

El regidor de Primàries, Josep Maria Llasat, va explicar que, d’acord amb dades de la mateixa empresa gestora de la xarxa d’aigües i corresponents al 2018, només es facturen 2.749.000 m3 dels 4.129.000 m3 d’aigua que provenen del riu Ebre. “Per tant, es pot considerar que es perden en fuites al voltant d’1.380.000 m3”.

Una tercera part d’aquestes fuites, segons la mateixa empresa d’aigües, es produeixen per una canonada construïda el 1957 i la substitució de la qual pot suposar un cost d’1,2 milions d’euros.

La proposta de Primàries insta a l’Ajuntament del Vendrell que, a través dels seus regidors membres del Consell d’Administració de l’empresa mixta Aigües del Vendrell, demani la redacció del projecte de substitució de la canonada obsoleta, “en cas que no estigui fet”; i que l’esmentada inversió es prevegui en els pressupostos del 2023 de la mateixa empresa.

Petició per millorar la carretera del Fondo de l’Escaldat

Entre d’altres temes com la liquidació del pressupost del 2021, el ple del Vendrell d’aquest dilluns va donar el vist-i-plau unànime a una proposta de Som Poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per a la millora de l’asfaltat i la senyalització de la carretera del Fondo de l’Escaldat que du a l’espai d’esbarjo del Fondo del Mata i fins a l’N-340. L’impulsaven entitats veïnals de les urbanitzacions de Mas Borràs i Mas Astor i la Federació Xarxa Vendrellenca.

La proposta insta a la Diputació de Tarragona perquè destini recursos econòmics a la millora de l’anomenat camí T-4283, que l’Ajuntament del Vendrell treballi per renovar l’asfalt, el sistema de drenatge, il·luminació i senyalització de la carretera del Fondo de l’Escaldat i que tot plegat es pugui fer amb diversos finançaments de cara al 2023.

Queixa pel servei ferroviari

Finalment, el ple vendrellenc va aprovar amb una única abstenció (d’AVP-FIC, en tractar-se d’un tema supramunicipal), una proposta de Som poble-ERC per presentar un escrit de queixa formal a l’ens ferroviari ADIF i a la companyia RENFE sobre les incidències del servei de Rodalies en les línies que travessen el territori.

A més, també es presentarà un escrit al Ministeri de Foment per traslladar formalment la mateixa queixa incloent una
demanda de fer més inversió a la xarxa de Rodalies i que s’executin al 100% les inversions previstes i que “es garanteixi el normal funcionament del servei i la seva millora en un termini breu de temps”.

També et pot interessar

Comentaris